Znaczenie problemu pojęć błędnych

Stanley Hall przeprowadził w 1891 roku najwcześniejsze i równocześnie najważniejsze badania nad dokładnością pojęć dzieci o przedmiotach lub przeżyciach z ich życia codziennego. Zgodnie z wynikami tych badań, dzieci wstępujące do’ szkoły mają więcej błędnych wiadomości niż można by przypuszczać. Przekonano się, że mniej błędnych pojęć mają dzieci pochodzące ze środowisk bogatszych niż ze środowisk uboższych. Mniej również stwierdzono błędów w pojęciach o przedmiotach i przeżyciach powszechnych w danym środowisku niż w pojęciach mniej tam znanych.

W dalszych badaniach, kontynuujących pionierskie badania Halla, uzyskano podobne wyniki (Huff, 1927: Probst, 1931: Jersild, 1954). Przekonano się, że pojęcia błędne są charakterystyczne dla pewnego wieku. Na przykład w przypadku liczb błędy odnoszą się do pojęć dodawania, odejmowania, mnożenia lub dzielenia, których się dziecko wtedy uczy (lig i Ames, 1951). Błędy są systematyczne, nie przypadkowe i nie indywidualne. Spotyka się je na każdym poziomie rozwoju dzieci (Strauss, 1952). Nie można przeoczyć jednak faktu, jak zwraca uwagę Jersild (1954), że „…dziecko może posiadać rozległy zasób wiadomości pełnoznacznych i pożytecznych dla niego w życiu codziennym, lecz może mieć i braki w wiadomościach z wielu dziedzin wiedzy, z czego dorośli zdają sobie sprawę w mniejszym lub większym stopniu”.

Znaczenie problemu pojęć błędnych. Pojęcia błędne jest to sprawa poważna nie tylko dlatego, że trudno je naprawić, jeżeli pozwoliło się na ich utrwalenie, lecz również ze względu na wpływ, jaki wywierają na przystosowanie się dziecka. Dziecko, jeśli fałszywie zrozumie słowa, używane przez nauczyciela lub zastosowane w podręcznikach, ma poważne trudności w pracy szkolnej (Russel,1939). Jeśli jego pojęcia są ograniczone lub błędne, nie może ono zrozumieć tego, co wyjaśnia nauczyciel, ani pojąć sensu tych objaśnień (Jensen, 1939: Jersild, 1954). Jeśli dziecko ma błędne pojęcia pewnych słów, to czytając lub oglądając filmy czy telewizję źle interpretuje to, co słyszy lub widzi.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>