Zmniejszanie się z wiekiem czasu poświęcanego zabawom

Pomiędzy drugim a szóstym rokiem życia dzieci najchętniej bawią się klockami, wodą, używają materiałów graficznych, interesują się zabawami inscenizacyjnymi, malowaniem, muzyką i rytmem (Hartley i inni, 1952). W tym czasie zabawa dziecka jest twórcza, udramatyzowana, fantastyczna, pomysłowa, a jej motywy powtarzają się (Reece, 1954).- Podczas trzech pierwszych lat szkolnych kładzie się raczej nacisk na zabawy wymagające aktywności ciała, działania i ruchu niż na czynności intelektualne lub estetyczne. W tym czasie tylko niewiele dzieci interesuje się czytaniem lub muzyką (Jersild i Tasch, 1949). U dzieci ośmioletnich zaobserwowano przeciętnie 40,11 różnych czynności zabawowych, zajmujących ich uwagę w ciągu jednego tygodnia, podczas gdy u osób dwudziestodwuletnich i starszych – tylko 17,71 (Lehman i Witty, 1927a). Zabawy społeczne, obejmujące zabawy z innymi dziećmi, również zmniejszają się z wiekiem. U dzieci w wieku I1 Iz roku spotykamy przeciętnie 27 tego rodzaju zabaw, 21 w wieku lat IIV2 i 13 w wieku I6V2 roku (Witty, 1931).

Zmniejszanie się liczby zabaw jest wynikiem mniejszej ilości czasu przeznaczonego na zabawę, zwiększania się zainteresowań i sprawności u członków starszej grupy, a także przedłużania się trwałości uwagi: umożliwia to starszym dzieciom cieszyć się jakąś jedną zabawą przez dłuższy czas, co nie jest możliwe u dzieci młodszych.

Zmniejszanie się z wiekiem czasu poświęcanego zabawom. Niemowlęta i małe dzieci spędzają większość okresu czuwania na zabawie. Z wyjątkiem czasu przeznaczonego na kąpiel, ubieranie się, jedzenie, toaletę, pozostałe godziny dziecko może spędzać, jak chce. W miarę jak dziecko staje się starsze, zmniejsza się ilość czasu przeznaczonego na zabawę, ponieważ dziecko ma już różne obowiązki, na przykład chodzenie do szkoły. W rezultacie dziecko musi wybrać spośród różnych zabaw te, które lubi najbardziej i na nich poprzestać. W miarę zbliżania się do wieku młodzieńczego, czas przeznaczony na zabawę jest coraz więcej ograniczony.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>