Zdolność rozróżniania strony prawej i lewej u dzieci

Aby określić, co odgrywa ważniejszą rolę w pojmowaniu przedmiotów, forma czy kolor, przedstawiono dziecku przedmioty w taki sposób, żeby dobierało je ze względu na kształt lub kolor, lecz nigdy równocześnie ze względu na jeden i drugi. Przekonano się, że dzieci poniżej trzech lat dobierały przedmioty raczej według kształtu niż według koloru: dzieci od trzech lat do sześciu dobierały przedmioty według koloru: dzieci powyżej sześciu lat według kształtu (Brian i Gooden- ough, 1929). Baley (1948) podał jako zasadę, że wraz ,,…z postępem rozwoju w percepcji dziecka elementy formy mają coraz większą przewagę nad elementami materialnymi, takimi jak barwa”. Percepcja tła u dziecka przedszkolnego jest bliższa poziomem percepcji dorosłego niż percepcja figur (Meister, 1949).

Zdolność rozróżniania strony prawej i lewej jest dla dziecka rzeczą trudną i rozwija się dosyć późno. Zdolność ta zaczyna się około piątego roku życia i rozwija się dosyć sźybko pomiędzy rokiem szóstym a siódmym. Od tego okresu aż do lat dziewięciu przebiega w wolniejszym tempie (Swanson i Benton, 1955). Dzieci szkoły podstawowej nie mają dobrze uogólnionego wyobrażenia o głównych stronach świata. Chociaż mogą wskazać południe i wschód, prawdopodobnie nie uda im się wskazać południowego wschodu. Ponadto mają trudności w poprawnym podawaniu kierunków przy opisywaniu położenia miejsc, chociaż umieją dosyć dokładnie oznaczyć położenie miast, zwłaszcza miast pobliskich. Przekonano się, że dziewczynki mają gorszą orientację przestrzenną niż chłopcy (Lord, 1942).

Zdolność oceniania odległości rozwija się szybciej niż zdolność oceniania kierunków. Gdy dziecko ma cztery lata, jego spostrzeganie odległości jest podobne jak u ludzi dorosłych (Updegraff, 1930). Spo strzeganie głębi rozwija się powoli. Dzieci nawet w wieku lat pięciu lub sześciu słabo jeszcze odróżniają w przedmiotach trzy wymiary (Garrison, 1952). Dziecko pięcioletnie umie porównywać szybkość dwóch poruszających się przedmiotów z dużym stopniem dokładności (Fraisse i Vautrey, 1952).

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>