Zajęcia rekreacyjne dla dzieci

W miarę jak dzieci wzrastają, uczęszczają coraz częściej do kina i przyjmują raczej bezkrytycznie to, co widzą na ekranie. Filmy wywierają wyraźny wpływ na wartości moralne dziecka. Wpływają na zmianę jego poglądów na życie, wytwarzają pragnienie bogactwa i luksusu i podsuwają myśl, że zbrodnia jest korzystna. Jeżeli filmy, które dziecko ogląda, nie są starannie dobrane, zanim się je dziecku pokaże, mogą one mieć szkodliwy wpływ na moralne zachowanie się dziecka. Dzieci gorzej przystosowane łatwiej ulegają tym wpływom niż dzieci dobrze przystosowane (Thurstone, 1931: Dysinger i Ruckmick, 1933: Blumer i Hauser, 1933: Cressey i Thrasher, 1934: Dale, 1935: Healy i Bronner, 1936: Shull, 1940: Fleege, 1945: V. Jones, 1954). Słuchanie radia i oglądanie telewizji może mieć ten sam wpływ na moralność postępowania dziecka, jaki mają filmy (patrz. str. 460-470 dyskusja na temat tych zajęć rekreacyjnych i ich skutków).

Inteligencja. Stosunek między inteligencją a moralnością jest rzeczą ważną, lecz wpływ inteligencji na moralność nie jest tak duży, jak się dawniej uważało. Dziecku istotnie potrzebna jest pewna inteligencja, aby móc rozróżnić dobro i zło i aby móc przewidzieć następstwa swoich czynów, lecz niekoniecznie musi to być wyższy poziom inteligencji. Jak wykazano poprzednio, inne czynniki niż inteligencja odgrywają ważną rolę w determinowaniu moralności zachowania się dziecka. Hartshorne i May (1928) zbadali, że u dzieci szkolnych korelacja między inteligencją a stopniem uczciwości wynosi 50. Wynik ten nasuwa przypuszczenie, że związek pomiędzy inteligencją a uczciwością w badanej grupie jest trochę wyższy od przypadkowego.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>