Zabawy chłopców i zabawy dziewczynek

Płeć. Zabawy chłopców i zabawy dziewczynek w najmłodszych latach ich życia są zasadniczo jednakowe. Jeśli stworzy się im te same warunki i da te same zabawki, to aż do okresu tworzenia się grup nie ujawnią się żadne rzeczywiste, wyraźne różnice. Ponieważ jednak w bardzo wielu domach chłopcy i dziewczynki mają odmienne warunki i odmienne zabawki,’ różnica płci w zabawie zaczyna się ujawniać już we wczesnym wieku. Dzieci uświadamiają sobie, że inny typ zabaw jest stosowny dla chłopców, inny dla dziewczynek. Postawa rodziców, dobór zabawek, przykład towarzyszy zabaw i dzieci starszych wszystko to przyczynia się do wyciśnięcia pewnego kulturalnego piętna (Conn, 1951).

Dziewczynki wolą takie zabawki, jak lalki, meble dla lalek, koraliki i klocki, podczas gdy chłopcy wolą kolej, wozy, konie, auta, samoloty i narzędzia. Chłopcy są pochłonięci zabawą bardziej niż dziewczynki i wolą takie gry, jak palant, piłka nożna, kulki, dziewczynki zaś wolą skakankę, zabawę w chowanego i zabawę w dom lub szkołę (Benjamin, 1939: Conn, 1951: Honzik, 1951: Maybury, 1952). Nawet jeśli dzieci bawią się tym samym materiałem, na przykład klockami, to budowle chłopców różnią się od budowli dziewczynek (Honzik, 1951). Różnice płci przejawiają się w doborze lektury, w ulubionych programach radiowych i telewizyjnych, w rodzajach ulubionych filmów, już w tym rozdziale omówiono. We wszystkich okresach życia chłopcy wykazują w zabawie większy zakres zainteresowań niż dziewczynki (Honzik, 1951). Zabawy chłopców najbardziej różnią się od zabaw dziewczynek w okre- się późnego dziecięctwa, tzn. w okresie tworzenia się „band” (Lehman i Witty, 1927).

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>