Zabawa udawana (iluzyjna)

Zabawa określona terminem „udawana” polega na tym, że dziecko nadaje sytuacjom lub przedmiotom inne właściwości niż wskazują na to ich cechy rzeczywiste, wyrażając to słowami lub odpowiednim zachowaniem się. W zabawie iluzyjnej dziecko angażuje się ,,… całą swoją istotą, wszystkimi mięśniami swego ciała” (K. Biihler, 1930). Personifikacje inscenizacyjne zaczynają się niekiedy wcześnie, między dziesiątym a dwunastym miesiącem życia, jednak zwykle zjawisko to przypada na czas między osiemnastym a dwudziestym czwartym miesiącem (Jer- sild, 1954). Dzieci młodsze przejmują wiele zabaw udawanych od dzieci starszych, zwłaszcza od rodzeństwa. Grupa złożona z dzieci w różnym wieku przejawia w zachowaniu się więcej bujnej fantazji niż zespól dzieci tej samej pici i w tym samym wieku, gdyż młodsze dzieci uczą się, naśladując starsze z danej grupy (Markey, 1935).

Zabawa inscenizacyjna spełnia wiele funkcji w życiu dziecka. Między innymi daje mu możność wyjścia poza granice narzucone przez rzeczywistość, realizowania życzeń w sposób zastępczy, wyładowania gniewu, usunięcia lub przezwyciężenia warunków, które są przykre lub psują plan w życiu codziennym (Jersild, 1954). Im bardziej plany dziecka są udaremniane, tym więcej zajmuje się ono zabawami udawanymi. Zabawy udawane bardziej angażują dziecko źle przystosowujące się do otoczenia niż dziecko przystosowujące się dobrze (Symonds, 1946). Obserwacje w żłobkach ujawniły, że dzieci, które spędzały większość czasu na zabawach manipulacyjnych, wykazywały najniższy stopień lękli- wości, podczas gdy dzieci, u których stwierdzono wysoki stopień łękli- wości, poświęcały więcej czasu zabawom udawanym. Dzieci o wysokiej inteligencji bawią się w tym wieku konstrukcyjnie i twórczo (Amen i Renison, 1954). Dziecko lubi wyobrażać sobie, że jest tym, kogo kocha i podziwia, i do kogo chciałoby być podobne. Wyznaczając pewną rolę lalce, zwierzątku lub innej zabawce, dziecko przeobraża swoje własne sytuacje (Peller, 1952).

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>