Zabawa dzieci

Termin zabawa jest używany tak dowolnie, że jego prawdziwe znaczenie łatwo może być zagubione. Termin ten odnosi sią do każdej czynności podjętej dla przyjemności, bez względu na końcowy rezultat. Jednostka bawi się dobrowolnie, bez przymusu z zewnątrz, a celem zabawy jest tylko rozrywka. To właśnie różni zabawę od pracy, którą podejmuje się nie dlatego, że wykonywanie jej sprawia przyjemność, lecz dlatego, że pragnie się osiągnąć określony cel. Dzieci dostrzegają między pracą a zabawą różnice na podstawie warunków zewnętrznych: na przykład pracą jest nauka lub pomaganie w domu, a zabawą jest wszystko inne. Zdolne dzieci podkreślają, że praca jest czynnością pożyteczną, podczas gdy zabawa jest bezpożyteczna: praca jest czynnością poważną, wymagającą pilnóści i uwagi, podczas gdy zabawa jest czynnością łatwą i wypoczynkową (Cousinet, 1951).

Wiele osób próbuje ustalić różnicę między pracą a zabawą, nie ma jednak czynności, którą można by, zaklasyfikować wyłącznie do jednej albo do drugiej formy działania, zależy to raczej od postawy danej jednostki. Kolekcjonowanie jest formą zabawy dla dziecka lub dla dorosłego, który traktuje kolekcjonowanie jako „hobby”, lecz jest pracą dla osoby, która kolekcjonuje jakieś przedmioty na sprzedaż. Rysowanie jest przyjemną rozrywką dla dzieci i dla dorosłych, lecz jeżeli celem rysowania jest wzięcie udziału w konkursie o nagrodę albo zarobkowanie na życie, wtedy czynność ta staje się raczej formą pracy niż zabawy. Zabawa nabiera aspektu pracy zawsze wtedy, kiedy ma inny cel niż przyjemność, jak na przykład w grach polegających na współzawodnictwie i w sporcie.

Dziecko naśladuje w zabawie czynności, które zaobserwowało u do- rosłych spośród swojego otoczenia. Ponieważ czynności w każdym środowisku mają formą mniej lub więcej stereotypową, zwłaszcza jeśli chodzi o czynności domowe, zabawy małych dzieci są bardzo podobne, niezależnie od środowiska, w którym się wychowują. Kiedy dzieci pod- rastają i zaczynają obcować z innymi dziećmi, zabawa ich polega na naśladowaniu zabaw starszych dzieci danego środowiska. Jedna generacja przekazuje następnej te formy zabaw, które dostarczają najwięcej przyjemności.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>