Wzmocnienie uznania społecznego dziecka

Nie jest łatwo, jak się powszechnie sądzi, wzmocnić uznanie społeczne dziecka, ponieważ trudno jest zmienić wrażenie, jakie dziecko wywiera na swoją grupę. Jeśli dziecko wywoła niechęć innych dzieci do siebie albo jeśli straci u nich względy, wówczas proces odzyskania tych względów będzie długi i trudny. Nawet przy pomocy innych dziecko społecznie izolowane i odrzucone przez grupę z trudem zyskuje uznanie społeczne (Bonney, 1943, 1943b: Singer, 1951). Jednym z czynników komplikujących ten proces jest to, że rodzice dziecka nie orientują się w jego sytuacji, a raczej mają skłonność do przeceniania jego przystosowania w stosunkach społecznych (Langford i Alm, 1954). Nauczyciele, którzy uświadamiają sobie słabe przystosowanie dziecka w grupie rówieśników często oceniają dziecko korzystnie ze względu na dobre wrażenie, jakie ono na nich wywiera (Bonney, 1947). Mniej więcej w trzeciej klasie zaznacza się wyraźna różnica między ocenami nauczycieli i uczniów co do właściwego zachowania się (Brieland, 1952).

Gdy dorośli nie ingerują zupełnie i zezwolą dzieciom tworzyć własne grupy i uczestniczyć w nich, „mogą przytrafić się rzeczy szkodliwe”, takie jak dokuczanie, tyranizowanie, skrajne i szkodliwe współzawodnictwo zarówno w życiu społecznym, jak i w nauce szkolnej (Frank i Frank, 1954). Natomiast przy odpowiednim kierownictwie i pomocy dorosłych wiele dzieci, których początkowo rówieśnicy nie wybierali i nie uznawali, zdobywa uznanie (Buswell, 1953). Umożliwia to przekształcenie klasy na grupą demokratyczną, w której wykorzystane mogą być uzdolnienia i umiejętności dzieci, które poprzednio były społecznie izolowane (Brown i Morris, 1954). Zanim to nastąpi, dziecko, którego pierwotnie grupa nie wybrała, czuje sią niepewnie, co później coraz bardziej utrudnia zdobycie uznania. Skoro tylko izolacja zaistnieje, staje się reakcją cyrkularną (Buswell, 1953).

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>