Wzmocnienie uznania społecznego dziecka – ciąg dalszy

Aby wzmocnić uznanie społeczne dziecka wśród rówieśników, trzeba zmienić jego pojęcie o samym sobie, o grupie i o czynnościach społecznych, a także pojęcie grupy o dziecku. Pojęcia te wiążą sią ściśle ze sobą, przy czym pierwsze zależy od drugiego. Starano się bardzo zwiększyć uznanie społeczne dziecka u jego rówieśników i osiągano znaczne wyniki. Starania te polegały na stwarzaniu warunków, w których grupa poznawała bliżej dziecko bojaźliwe i nieprzystępne dając mu możność pracy i zabawy z dziećmi w grupie: osiągano to dzięki odpowiednim urządzeniom w klasie, planom grupy i dzięki zmianie przywódców. Dziecku, które nie umie dostosować się do działalności grupy rówieśników, trzeba w tym pomóc. Dyskusje w klasie o popularności i o skutkach jej braku pomagają dzieciom lepiej zrozumieć tych, których uważano za wyrzutków, i uczą dla nich tolerancji (Osburne, 1937: Fitę, 1940: Elliott, 1942: Nadelsky, 1952: Rosenthall, 1952: Sandman, 1952: Wilkins, 1952: Hayes i Conklin, 1953: Kinney, 1953: Spector, 1953: Brown, 1954). Jeśli chodzi o dzieci społecznie odosobnione ze względu na ich niższą pozycję grupową, grupa może uczyć się większej tolerancji dla nich przez bezpośrednie lub pośrednie kontakty z nimi (Hayes i Conklin, 1953).

Tak jak ważna jest zmiana postawy grupy wobec dziecka, równie duże znaczenie ma zmiana postawy dziecka wobec siebie samego, grupy i działalności społecznej z rówieśnikami. Dziecko nie cieszące się popularnością porównuje się z innymi, a to wpływa na niego niekorzystnie, wywołuje u niego poczucie nieprzydatności i na skutek tego pragnie ono uniknąć grupy i czynności w grupie. Zamiast rozwijać własne kontakty społeczne, zwraca się często o pomoc do rodziców albo do nauczycieli (Baron, 1951). Tylko wtedy, gdy pomaga się dziecku w poznawaniu i uznawaniu samego siebie, może ono nauczyć się przystosowania do innych. Powinno to być zasadą w planie wychowawczym dziecka (Jer- sild, 1951). Dzieci, które przy pomocy dorosłych zdobywają pewne umiejętności, zyskują większą pewność siebie, są bardziej skłonne do nawiązywania kontaktów z innymi dziećmi i w wyniku tego łatwiej przystosowują się społecznie (Jack, 1934: Jersild, 1954).

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>