Wpływ telewizji na pracę szkolną dziecka

Ponieważ dziecko ma ograniczony czas wolny, oglądanie telewizji odbywa się kosztem czasu przeznaczonego na inne czynności. W rezultacie dziecko ma mniej czasu na inne formy rozrywek, a zwłaszcza na zabawy na wolnym powietrzu i na zabawy z innymi dziećmi (Maccoby, 1951: Evry, 1952: Weathers, 1954). Chodzi rzadziej do kina (Coffin, 1948: Svanson i Jones, 1951: Witty, 1951a, 1952, 1955: Seagoe, 1952) i mniej słucha radia (McDonagh, 1950: Swanson i Jones, 1951: Witty, 1951a, 1952: Seagoe, 1952). Mniej również czyta, a nawet mniej niż poprzednio poświęca czasu komiksom. Czytanie książek wywiera na ogół silniejszy wpływ niż czytanie czasopism i gazet (Coffin, 1948: Swanson i Jones, 1951: Witty, 1951a, 1952, 1955). Oglądany program telewizyjny wpływa prawdopodobnie dodatnio na dobór lektury (Dempsey, 1954: Greenaway, 1954: Wells i Lynch, 1954: Morgan, 1955).

Wpływ telewizji na pracę szkolną dziecka zależy częściowo od tego, czy jest ono dobrym uczniem, częściowo zaś od tego, od jak dawna ogląda obrazy telewizyjne. Jeśli dzieci oglądają telewizję po to, aby uzupełnić braki swoich wiadomości szkolnych, wpływ telewizji jest bardzo korzystny (Gamble, 1951: Greenstein, 1954). Pobudza je to do czytania lektury, której by inaczej nie czytały (Battin, 1953: Greenstein, 1954). Gdy telewizor przestaje być nowością, uczniowi dobremu zupełnie nie przeszkadza w pracy szkolnej (Battin, 1953). Słabszy uczeń, przeciwnie, pozostaje nadal pod jego niekorzystnym wpływem (Witty, 1955). Spośród starszych dzieci 30% stwierdza, że telewizja pomaga im w pracy szkolnej, 70% – że telewizja im przeszkadza, zabierając czas przeznaczony na zadania domowe (Witty, 1951a, 1952). Pogląd nauczyciela na oddziaływanie telewizji na pracę szkolną dzieci jest w dużym stopniu zależny od tego, czy nauczyciel ma swój własny aparat, czy nie. Osoby, które nie mają telewizora, są mniej tolerancyjne niż te, które mają własny telewizor (Witty, 1951a, 1952).

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>