Wpływ środowiska na zabawę dzieci

Środowisko. Dzieci bawią się najczęściej na swoich podwórkach lub w sąsiedztwie. Kiedy są starsze, bawią się przeważnie na ulicach lub na wolnych placach w pobliżu domu. Tylko około 25% dzieci bawi się w parkach lub na placach zabaw w pobliżu swoich domów (Sullenger i inni, 1953). Środowisko, w jakim dzieci mieszkają, ma wyraźny wpływ na ilość i jakość ich zabaw. Jeżeli w pobliżu domu nie ma odpowiedniego miejsca na zabawę lub odpowiednich urządzeń przeznaczonych do zabawy, dzieci spędzają większość wolnego czasu na „wałęsaniu się”, na bawieniu się w różne gry, płataniu figli czy też po prostu na obserwowaniu innych dzieci i dorosłych (Reeves, 1931).

Dzieci środowisk uboższych bawią się mniej niż dzieci środowisk zamożniejszych. Wynika to częściowo z różnicy ich stanu zdrowia, ale w większej mierze z faktu, że dzieci pochodzące ze środowisk uboższych mają mniej zabawek, mniej czasu, mniej przestrzeni do zabawy niż dzieci, które pochodzą ze sfer lepiej finansowo sytuowanych. Wprawdzie dzieci uboższe mają często więcej towarzyszy zabaw, lecz ten jeden czynnik nie wystarcza, żeby skompensować czynniki wymienione powyżej. Dzieci wiejskie, których domostwa dzielą dość duże odległości, mało bawią się w gry i są raczej samotne, ponieważ napotykają trudności w zorganizowaniu grup dziecięcych. Mają mniej zabawek i zazwyczaj mniej wolnego czasu, ponieważ wymaga się od nich pomocy w pracy na farmie i w domu. Dzieci miejskie, jeżeli mają dużo zabawek i nie mieszkają w takiej okolicy, gdzie jest mało dzieci w ich wieku, mają dużo towarzyszy zabaw (Lehman, 1926: Merry i Merry, 1950).

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>