Wpływ radia na dzieci – ciąg dalszy

Mimo dodatniego wpływu radia krytyka podkreśla szkodliwy wpływ niektórych słuchowisk radiowych na dziecko. Mówi się o tym zwłaszcza, gdy dziecko koncentruje swoją uwagę na słuchowiskach kryminalnych, przedstawiających brutalność i tajemniczość. Słuchowiska takie mają szkodliwy wpływ na ogólny stan fizyczny dziecka, powodują napięcie nerwowe, które jest przyczyną zaburzeń w czasie jedzenia i spania. Rezultatem tego są nocne widziadła, bezsenność, brak apetytu, spadek wagi itp. Dzieci buntują się i nie chcą iść spać o właściwej porze, jeżeli nadawany jest program, którego wprawdzie się boją, lecz pragną słuchać. Jeżeli opuszczają ulubiony program, śpią mniej niż powinny lub kładą się rozgniewane i podniecone. (Eisenberg, 1936: Clark, 1939: Preston, 1941: Ricciuti, 1951: Podolsky, 1952: Breckenridge i Vincent, 1955).

Dziecko, które spędza dużo czasu na słuchaniu radia, używa mniej ruchu, niż to jest potrzebne dla jego zdrowia i normalnego rozwoju. Odbija się to ujemnie także na jego nauce, ponieważ nie poświęca dostatecznej ilości czasu na odrabianie lekcji i nie potrafi się skupić. Podolsky (1952) zwraca uwagę iż „…nie można się spodziewać, że dzieci skoncentrują uwagę na nudnych przedmiotach szkolnych, kiedy mają podniecony system nerwowy, są zmęczone brakiem snu i cierpią z powodu zaburzeń systemu trawiennego”.

Wiele dzieci stwierdza, że łatwiej im się uczyć słuchając radia niż w ciszy. Próby czytania przy radio, przeprowadzone w klasach szóstych, pozwoliły stwierdzić, że na czytanie nie wpływały ujemnie jedynie programy muzyczne. Na dzieci o wysokim ilorazie inteligencji wpływ programu radiowego był mniejszy niż na dzieci o niższym ilorazie inteligencji (Mitchell, 1949). Gorliwy słuchacz radia często przyswaja sobie słownictwo gwarowe lub inne niepożądane formy mówienia stosowane w audycjach radiowych (Eisenberg, 1936). Dzieci, które bardzo często słuchają radia, mają inne nastawienie do wszystkiego niż te dzieci, które słuchają radia tylko przypadkowo. To, w jakim stopniu wpływa na dziecko słuchanie radia, uzależnione jest także od jego wieku (Ricciuti, 1951).

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>