Wpływ filmu na dzieci

Film wywiera na dzieci duży wpływ. Wielkość tego wpływu zależy od dwóch głównych czynników: co dzieci już wiedzą i co są zdolne zapamiętać z filmu, który widzą. Fearing zaobserwował (1947), że to, co jednostka „otrzymuje” od filmu, zależne jest od jej wiadomości i potrzeb. Widz przyjmuje z filmu przeważnie tylko to, co jest lub może być przydatne w jego życiu. Dzieci młodsze mniej pamiętają, co widziały w kinie, niż dzieci starsze. Dzieci zachowują w pamięci około 70#/o tego, co dorośli, i wspomnienia te trwają przez okres trzech lub czterech miesięcy (Charters, 1933: Holaday i Stoddard, 1933: Merry i Merry, 1950).

Nie ulega wątpliwości, że filmy sprawiają dziecku przyjemność i są źródłem wzruszeń, jakich mu nie daje życie codzienne. Filmy dostarczają małym dzieciom wiele pomysłów, wykorzystywanych przez nie następnie w zabawach, na przykład w cowbojów lub Indian. Starsze dzieci uczą się, jak właściwie postępować, poznają świat, w którym żyją, i różne typy ludzi. Film może wpływać na ustosunkowanie się do różnych spraw tolerancyjnie lub nie, zależnie od tego, jak są przedstawione jego postacie i sytuacje, w których te postacie występują. Im dzieci mają mniej wiadomości, tym bardziej ulegają wpływowi oglądanego filmu (Thurstone, 1931: Peterson i Thurstone, 1932: Blumer, 1933: Wiese i Cole, 1946: Garrison, 1952).

Filmy często wywierają także wyraźny wpływ ujemny na uczucia dziecka, przerażają je, powodują zjawy w nocy lub ataki lęków. Dorosły nie może zrozumieć tych stanów, jeśli nie zna okoliczności, które je spowodowały. Duże napięcie emocjonalne wpływa na brak apetytu, a w związku z tym na utratę na wadze i pogorszenie stanu zdrowia. Obgryzanie paznokci i inne nerwowe zachowania się dzieci są również często następstwem wpływu nieodpowiedniego filmu. Gdy dziecko po całodziennej nauce i zabawie, późno po południu lub wieczorem idzie jeszcze do kina, często narzeka na zmęczenie oczu lub ogólne wyczerpanie. Wszystkie te ujemne skutki zwiększają się, jeśli film zawiera elementy grozy (Podolsky, 1952).

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>