Warunki społeczno-ekonomiczne a zabawa dzieci

Zabawy dzieci różnych klas społecznych różnią się między sobą, zarówno pod względem jakości, jak i ilości (MacDonald i inni, 1949). Różnice te w okresie wczesnego dzieciństwa nie są duże, dopiero zwiększają się, gdy dzieci wzrastają (Merry i Merry, 1950). Dzieci ze środowisk zamożniejszych wolą zabawy, które są związane z kosztami, na przykład tenis, pływanie, przyglądanie się zawodom atletycznym, dzieci klas uboższych uprawiają gry nie wymagające wydatków pieniężnych, jak: kulki, gry w piłkę lub zabawa w berka (Boynton i Wang, 1944). Klasa społeczna, z której dziecko pochodzi, wywiera wpływ na to, jakie ono czyta książki, jakie ogląda filmy i do jakiego klubu rozrywkowego należy (Volberding, 1948). Dzieci rodzin uprzywilejowanych pod względem ekonomicznym częściej niż dzieci z domów uboższych biorą udział w takich rozrywkach kulturalnych, jak na przykład lekcje tańca, muzyki i rysunków, w przedstawieniach teatralnych, chórze i rozrywkach harcerskich (Craraer, 1950).

Szczegółowe porównanie rozrywek dzieci z różnych środowisk społeczno-ekonomicznych wykazało, że dzieci klas średnio wyższych (Grupa A) i nieco niższych od średnich (Grupa B), w porównaniu z dziećmi klas niższych, były szczególnie czynne w klubach, takich jak kluby harcerskie, więcej czasu spędzały na czytaniu i słuchaniu radia i częściej brały lekcje muzyki. Dzieci z klas niższych (Grupa D) i nieco wyższych od niskich (Grupa C), w porównaniu z dziećmi klas średnich, niższej i wyższej, więcej czasu spędzały w kinie, na wieczornych zabawach poza domem i częściej należały do klubów sąsiedzkich (MacDonald i inni, 1948). Różnice te przedstawia rysunek nr 50.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>