Wartości klasowe

W typowej społeczności amerykańskiej wyróżnia się cztery albo pięć klas społecznych. Miejsce jednostki w skali klas wyznaczone jest przez zawód męskiego żywiciela rodziny, źródła dochodu rodziny, rodzaj domu, w którym rodzina mieszka, i przez dzielnicę mieszkaniową, w któ- tej dom ten jest położony. W miarę jak społeczność się rozwija, różnicowanie i uwarstwienie społeczne zaznacza się coraz bardziej (Hill i McCall, 1950). W większości społeczeństw prawie połowa ludności należy do klas niższych. W społecznościach małych mogą nie istnieć klasy wyższe albo „elity”, które zdecydowanie wyróżniają się spośród pozostałych grup ze względu na posiadaną władzę i majątek. W takich okolicznościach najwyższa z klas średnich jest klasą dominującą (Goldschmidt, 1949). Jak stwierdza Centers (1949), klasa społeczna „przenika mechanizm życia codziennego i determinuje stosunki społeczne, postawy, zainteresowania, świadomość polityczną i zewnętrzny wygląd członków”.

Wartości klasowe. Każda grupa społeczna posiada własne wartości społeczne, które wywierają zasadniczy wpływ na zachowanie się jej członków (Witryol, 1950). Na przykład klasa zamożniejsza podkreśla znaczenie dobrobytu rodziny i rozrywek. Klasy średnio zamożne – wzorując się na klasach wyższych – przywiązują największe znaczenie do pieniędzy i pozycji społecznej. Klasy pracujące, przeciwnie, nie dążą do awansu poprzez osiągnięcia indywidualne, lecz pragną przez kolektywny wysiłek zdobyć korzyści społeczne. Klasa najniższa nie oczekuje awansu ani drogą indywidualnego, ani drogą zbiorowego wysiłku, lecz zadowala się tym, co ma (Goldschmidt, 1950).

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>