Wartości klasowe cz. III

To, jak bardzo różnią się wartości społeczne rozmaitych klas, ilustruje studium, w którym przeciwstawiono wartości ambicjonalne chłopców i dziewcząt z biedniejszych i bogatszych grup społeczno-ekonomicznych. Od dwunastolatków klas bogatszych, zarówno od chłopców, jak i od dziewcząt, wymaga się przestrzegania form zachowania się obowiązującego dorosłych i respektowania niektórych zasad „dobrego tonu”, zwłaszcza w towarzystwie. Nie zwraca się na to uwagi w klasach biedniejszych. Chłopcy z grup biedniejszych przejawiają swe ambicje uporem i niezdyscyplinowaniem, zwracaniem na siebie uwagi, gadatliwością, bójkami i niepodporządkowaniem się rygorom szkolnym. Natomiast . chłopcy z klas zamożniejszych powinni walczyć tylko wtedy, gdy to jest konieczne, a poza tym powinni być przyjacielscy, podporządkowani, grzeczni dla dziewcząt, nienaganni jako uczniowie i przystosowani do zasad zachowania się w szkole.

Dziewczynki z biedniejszych grup społecznych zdobywają sobie uznanie, gdy podkreślają swoje „ja”, gdy są wojownicze, gdy starają się o zwrócenie na siebie uwagi, gdy zachowują się w sposób czupurny i dziki. Natomiast dziewczynki z bogatszych grup społecznych mają być grzeczne, ułożone, unikać hałaśliwego zachowania się i zachowywać się w sposób dojrzały (Pope, 1953, 1953a). Duże są różnice klasowe wyznaczające to, w jaki sposób dziecko uczy się w szkole, jaki jest jego stosunek do nauczyciela, rówieśników i w ogóle do życia szkolnego (Davis i Havighurst, 1947). Wartości prestiżowe w przywództwie różnią się również w zależności od klasy społecznej. W grupach dzieci z klas bied- niejszych przywódca jest agresywny, wojowniczy i władczy – jest to typowy „dyktator”. Inaczej przywódca chłopców z bogatszych klas społecznych: jest on aktywny i doświadczony w grach i zabawach i zachowuje się spokojnie – zachowanie zaś władcze i awanturnicze podważa jego popularność (Pope, 1953, 1953a).

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>