Wartości klasowe cz. II

Głównym nosicielem określonych wzorów kulturowych jest rodzina. Wartości właściwe danej klasie społecznej przejmują dzieci od rodziców, którzy do danej klasy należą (Seward 1946: Davis i Havighurst, 1953). Przynależność do danej grupy klasowej determinuje rozwój dziecka o tyle, że ogranicza jego rozwój społeczny do określonego systemu wzorów zachowania się i przekonań. Ten system wzorów różni się pod wieloma względami od tych wzorów, które dziecko przyswaja sobie niezależnie od przynależności klasowej (Davis i Havighurst, 1947: Warner, 1949). Dziecko, jeśli ma być uznane przez członków grupy, musi przyswoić sobie system wartości grupy i dostosować się do niego (Pope, 1953a). Najpierw wpływy rodziny, potem grupy rówieśników, szkoły i jednostek z najbliższego środowiska, z którymi się dziecko styka, kształtują cechy osobowości, typowe dla dzieci danej klasy społecznej (Milner, 1949).

Aby być uznanym przez członków innej klasy społecznej, dziecko musi przejąć pojęcia, wierzenia, wartości i wzory zachowania się tej klasy, do której chce się upodobnić. Jednostkę, która pragnie być przyjęta przez członków klasy wyższej niż klasa jej rodziny, uważa się za „awansującą”, jeżeli przyswoiła sobie wzory zachowania się i wartości tej klasy do tego stopnia, że dobrze się czuje i swobodnie się zachowuje w nowym otoczeniu. Jednostkę, która bez powodzenia usiłuje wejść do klasy wyższej, uważa się za „pchającą się wzwyż”, co nie daje jej właściwej pozycji ani bezpieczeństwa i co oznacza, że przystosowanie jej jest słabe. Indywidualność „statyczną” stanowi wytwór środowiska rodzinnego i pozycji społecznej dziecka w grupie rówieśników, które to są zdeterminowane przez względnie te same wartości klasowe. „Luzakami” nazywane są jednostki, które izolują się od rówieśników lub stykają się z nimi tylko przelotnie. Tacy nie przyswoją sobie wzorów zachowania się grupy, do której należą, tak dalece, aby dobrze się przjstosować i znaleźć uznanie rówieśników. Jeśli zaś nie starają się oni, aby przyswoić sobie wartości grupy, degradują się potencjalnie w kierunku klas niższych (McGuire i Clark, 1952).

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>