Używanie kredek i farb

Aktywność twórcza, polegająca na posługiwaniu się kredkami i farbami, jest w okresie dzieciństwa powszechna i przechodzi prawie takie same fazy rozwoju jak rysowanie. W drugim roku życia dziecko zaczyna próbować używania kredek, w trzecim roku umie już malować kredką: w czwartym w rysowaniu kredką przejawia się jego wyobraźnia: w piątym zaczyna być świadome swojej pracy (Gesell i inni, 1940). Również częstą formą wypowiadania się jest używanie farb wodnych, które następuje zaraz po używaniu kredek. Dziecku sprawia dużą przyjemność pokrywanie stronic papieru jasnymi kolorami, dobieranymi i zestawianymi bez nadzoru i wtrącania się starszych.

Malowanie palcem, przypominające swą formą wspaniałą zabawę plackami z błota, polegające na nakładaniu na papier palcem łub ręką farb o konsystencji błota, stało się ostatnio u dzieci popularne. Mimo iż regresja jest zwykłą reakcją na frustrację, to w rysunkach dziecięcych nie znaleziono jej objawów. U dzieci, u których wystąpiły przejawy frustracji, nie znaleziono nawrotu do sposobu stosowania barwy, linii i form malowania, znamiennych dla wcześniejszych okresów (Thomas, 1951).

Muzyka. Małe dzieci lubią śpiewać, niezależnie od tego, czy mają zdolności muzyczne. Niemowlę daje temu pierwszy wyraz, kiedy wprowadza rytm do gaworzenia. Przysłuchiwanie się melodyjności swojego gaworzenia sprawia mu prawdziwą przyjemność i dziecko serdecznie śmieje się do siebie. Według Jersilda (1939), dzieci reagują na muzykę wtedy, kiedy są jeszcze w kołysce. Później samorzutnie chodzą, skaczą, klaszczą według akompaniamentu muzycznego. Pierwsze próby śpiewania mogą nawet wyprzedzić umiejętność mówienia. W czwartym lub piątym roku życia większość dzieci umie śpiewać proste melodie, wystukiwać poprawnie rytm i rozpoznawać pojedyncze tony. Jeśli dziecko nie zna wszystkich słów piosenki, uzupełnia je swoimi własnymi.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>