UZNANIE SPOŁECZNE

Uznanie społeczne albo „popularność”, jak się je przeważnie nazywa, jest wyrazem sukcesów odniesionych przez jednostkę na zajmowanym stanowisku w grupie społecznej i szerokich kontaktów, w które wchodzą z nim członkowie grupy, chętnie z nim pracując i bawiąc się. Popularność oznacza bliżej ogólny szacunek, jakim cieszy się jednostka nawet u tych, którzy się z nią nie kontaktują. Uznanie przez grupę natomiast oznacza, że dany osobnik będąc członkiem grupy zostaje dopuszczony przez nią do uczestnictwa w jej realnej aktywności (Northway, 1946). Aktywny członek grupy nie zawsze jest członkiem popularnym albo cieszącym się uznaniem. Niekiedy dziecko, które po prostu jest wszędzie i natarczywie wchodzi do wszystkich zespołów swojej klasy szkolnej, -jest nie łubiane przez kolegów swej klasy. Izolowanie może nastąpić na skutek tego, że dziecko jest nie łubiane ze względu na swoje zachowanie się albo też dlatego, że jest ono tak nieśmiałe i niedostępne, iż nikt nie chce nawiązywać z nim kontaktów (Northway, 1946). Osobnik izolowany społecznie może nie zdobyć uznania w grupie bądź fo ze względu na swoje zachowanie się, bądź też ze względu na to, że słabo interesuje się sprawami grupy i woli odosobnienie albo towarzystwo dorosłych niż towarzystwo rówieśników.

Nie ma bezpośredniego związku między uznaniem społecznym a pragnieniem kontaktu społecznego. Nie ma również żadnych danych na to, że jakiekolwiek dziecko pozbawione jest całkowicie dążenia do kontaktowania się ze swymi rówieśnikami (Hartley, 1946). To, czy dziecko będzie uznane w pewnej grupie, czy nie, zależy nie tylko od niego samego, lecz również od upodobań i zainteresowań grupy albo grup, z którymi dziecko wchodzi w kontakt (Jersild, 1954). Dymond i współautorzy (1952) twierdzą, że „…miejsce osobnika w grupie, jak się wydaje, zależy nie tylko od jego zdolności do podjęcia określonej roli, lecz również od techniki społecznej zmieniającej się wraz ze strukturą i funkcją danej grupy”. Jeśli jednak klimat społeczny klasy szkolnej albo jakiejś innej grupy ma być dobry, liczba dzieci przyjętych powinna być większa niż liczba dzieci izolowanych przez kolegów szkolnych (Forlano i Woighstone, 1955).

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>