Urządzenia do gier i zabaw

Ilość wolnego czasu. Ilość wolnego czasu, jakim dziecko rozporządza, decyduje nie tylko o tym, jak długo dziecko się bawi, ale i o rodzaju jego zabaw. Jeśli dziecko ma czas ograniczony, angażuje się do takich zabaw, które będzie mogło skończyć w danym czasie. Jeżeli ograniczenie wolnego czasu wynika z nałożonych na dziecko obowiązków, to wtedy, gdy ma już czas na zabawę, jest zmęczone. W konsekwencji wybiera takie zabawy, które wymagają małego nakładu energii. Ilość czasu przeznaczonego na zabawy zależy głównie od zamożności rodziny. Na przykład w osiedlu podmiejskim stwierdzono, że dzieci zamożniejsze miały mało obowiązków domowych, a pozadomowych żadnych lub niewiele. Dzieci z domów uboższych, przeciwnie, ponieważ miały wiele obowiązków, nie miały czasu na rozrywki (Fox, 1934).

Urządzenia do gier i zabaw. Liczba i rodzaj dostępnych dziecku przyrządów do gier i zabaw wyraźnie wpływa na zabawę dziecka. Dziecko bawi się zabawkami, które otrzymało, a więc zabawki te wywierają wpływ na jego czynności zabawowe. Przyrządy i materiały, takie jak klocki, piasek, młotek, gwoździe, powodują oczywiście to, że dziecko będzie się głównie bawić konstrukcyjnie. Przewaga takich zabawek, jak lalki, sprzęty gospodarstwa domowego lub żołnierze, zachęca przede wszystkim do zabawy iluzyjnej. Ponieważ zabawa dziecka jest twórcza, dramatyczna, naśladowcza, iluzyjna i pomysłowa, dla każdego rodzaju zabawy potrzebne są dziecku pewne przyrządy, zarówno do zabaw w domu, jak i na wolnym powietrzu (Merry i Merry, 1950: Maybury, 1951: Reece, 1954).

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>