Ulubione telewizyjne programy dzieci

Ulubione programy telewizyjne są bardzo podobne do ulubionej lektury, filmów i programów radiowych (Lyness, 1952: Seagoe, 1952). Jednakże dziecko nie zawsze może oglądać swe ulubione programy, ponieważ najczęściej musi oglądać to, co jest nadawane wtedy, gdy ono jest wolne od zajęć (Seagoe, 1952a). Dzieci przedszkolne lubią proste opowiadania o zwierzętach i znanych im postaciach ludzkich, lubią muzykę, rysunki i zabawne historie. Dzieci z pierwszej i drugiej klasy {6 i 7 rok życia) lubią przedstawienia kukiełkowe, cow- bojskie, tajemnicze, humor, sytuacje z życia rodzinnego i programy konkursowe z wręczaniem nagród. W klasie trzeciej i czwartej (8 i 9 rok życia) wzrasta zainteresowanie programami fantastycznymi, na przykład o rakietach i lotach międzyplanetarnych, rozmaitego rodzaju przedstawieniami, opowiadaniami detektywistycznymi i tajemniczymi, sztukami dramatycznymi i muzyką. Dzieci klasy piątej i szóstej (10-11 rok życia) mają podobne zainteresowania, jak dzieci niższej klasy, lecz lubią również programy z dziedziny nauki i sportu. Każdy wiek ma swój szeroki zasięg zainteresowań, które znajdują wyraz w wyborze ulubionych tematów (Fogler, 1953). Opowiadania, komedie, karykatury, muzyka są popularne w każdym wieku (Scott, 1953).

Kiedy dzieci zaczynają śledzić obrazy telewizyjne, oglądają każdy dostępny program. Po sześciu tygodniach obserwowania telewizji stają się jednak bardziej wybredne w wyborze. Zaczynają mieć swój ulubiony program i chcą, żeby był urozmaicony, jak również chcą mieć dobre programy drukowane (Battin, 1953). Poradnictwo telewizyjne w szkole pomaga dzieciom dobierać programy, które wiążą się z ich pracą szkolną (Fogler, 1953). Badania pewnej grupy dzieci wykazały, że w 61fl/o przypadków rodzice nie pomagają dzieciom w wyborze programu, jednak 82°/o dzieci tej grupy ogląda obrazy telewizyjne razem z rodzicami (Scott, 1953). Dzieci dzisiejsze lepiej dobierają sobie program niż dzieci sprzed kilku lat. Na ogół rodzaje programów, jakie dzieci sobie wybierają, lub jakie chciałyby mieć, są bliskie tego, co wybraliby dla nich rodzice i wychowawcy (Witt, 1954).

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>