Uczenie się pojęć czasu – ciąg dalszy

Percepcja pory dnia, dnia tygodnia lub pory roku jest dokładniejsza, ponieważ dziecko umie kojarzyć z czasem poszczególne czynności, co umożliwia mu poprawną interpretację. Dziecko odróżnia dzień od nocy, ponieważ jest on jasny, a noc ciemna i w ciągu dnia dziecko może biegać, a w nocy musi spać. Na podstawie różnic w czynnościach dziecka spostrzega ono różnice między rankiem a popołudniem. Dla małego dziecka ranek jest czasem na zabawę, a popołudnie jest czasem drzemki. Dnie tygodnia są również znane poprzez kojarzenie z nimi czynności. Najpierw znana jest dziecku niedziela, ponieważ tego dnia ojciec jest w domu i normalny porządek dnia jest często inny z powodu wyjazdu rodziny na wycieczkę.

Genetyczne następstwo. Jeśli chodzi o orientację w czasie, występują u dzieci wyraźne różnice indywidualne, mimo to jednak Ames (1946) zauważyła, że pojęcia czasu u każdego dziecka pojawiają się stosunkowo w jednakowej kolejności i względnie w tym samym okresie jego życia.

Odkryte przez nią stadia rozwoju przedstawiają się następująco: Najpierw zjawiają się słowa wskazujące teraźniejszość, następnie słowa wiążące się z przyszłością i w końcu słowa określające przeszłość. Na przykład użycie słowa „dzisiaj” występuje w dwudziestym czwartym miesiącu życia, „jutro” w trzydziestym miesiącu i „wczoraj” w trzydziestym szóstym miesiącu. Fakt ten sugeruje przypuszczenie, że czas powiązany z końcem jakichś rzeczy dziecko rozumie przedtem, zanim może pojąć czas początków.

Umiejętność powiedzenia, w jakim czasie zdarzyła się pewna rzecz, za pomocą określenia pewnej czynności, mającej miejsce w tym czasie, zjawia się wcześniej niż umiejętność określenia rzeczywistej godziny. Dzieci w czwartym roku życia wiedzą, kiedy jest rano lub popołudnie: w piątym roku życia, jaki jest dziś dzień i znają nazwy dni tygodnia: w szóstym roku życia wiedzą, która jest godzina. W tym wieku wiedzą również, jaki jest miesiąc i jaka pora roku. Kiedy mają osiem lat, wiedzą, jaki jest obecnie rok i jaki dzień miesiąca i potrafią poprawnie nazwać miesiąc.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>