Tematy rysunków dziecięcych

To, co dziecko rysuje, zmienia się wraz z wiekiem. U dzieci dwuletnich zachodzi duża rozbieżność między zdolnością do rysowania a tym, co dzieci chcą rysować (Knauber, 1931). Rysunki małych dzieci przedstawiają zazwyczaj przedmioty znane dziecku: ludzi, domy i zwierzęta. Mało jest rysunków ornamentacyj- nych. Najbardziej popularne są kształty ludzkie, a postacie człowieka dorosłego występują częściej niż postacie dziecka (patrz rys. 44). Małe dzieci często rysują domy i drzewa, a rzadziej zwierzęta. Lubią one kolorować swoje rysunki, mimo że często używają niewłaściwych barw. W większości wypadków są to rysunki stereotypowe, jeśli chodzi o wzory, a ornament jest proporcjonalnie za duży w porównaniu z resztą rysunku. W miarę rozwoju dzieci chętniej rysują maszyny i desenie niż postacie ludzkie. Zwiększa się również zainteresowanie takimi tematami rysunków, jak zwierzęta, domy, kwiaty i drzewa (McCarty, 1924: Knauber, 1931: Hurlock i Thomson, 1934: Meier, 1939: Hughers i Stockdale, 1940: Baumgarten i Tramer, 1943: Goodenough i Harris, 1950: Merry i Merry, 1950: Elkish, 1952), Dzieci starsze często rysują różne sceny komiczne (Witty, 1941, 1941a).

Różnice płci wcześnie wpływają na treść rysunków dziecięcych. Chłopcy rzadziej rysują postacie ludzkie, lecz poprawniej niż dziewczynki ujmują proporcje ciała. Dziewczynki bardziej niż chłopcy ozdabiają narysowane postacie ludzkie. Pomiędzy piątym a jedenastym rokiem życia dzieci rysują więcej postaci ludzkich swojej płci niż płci odmiennej. W jedenastym lub dwunastym roku życia dziewczynki jednak zaczynają rysować więcej postaci płci odmiennej niż własnej. Dzieci sześcioletnie uwidaczniają w swych rysunkach różnice płciowe takimi cechami jak włosy, ubranie czy rysy twarzy. Dziewczynki rysują postacie ludzkie na wprost częściej niż chłopcy, którzy rysują profile równie często, jak i postacie na wprost. Chłopcy rysują często samoloty, czołgi, sceny batalistyczne, podczas gdy dziewczynki rysują je rzadko (Goodenough, 1926: Baumgarten i Tramer, 1943: Weider i Noller, 1950, Jolles, 1952). Dzieci zamożniejszych środowisk społeczno-ekonomicznych rysują więcej szczegółów niż dzieci w tym samym wieku, pochodzące z biedniejszych środowisk (Weider i Noller, 1950). Poziom intelektualny dziecka wpływa na jakość i na temat jego rysunku (Goodenough, 1926: Ames, 1945).

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>