Telewizja i jej wpływ na dzieci – ciąg dalszy

Czas poświęcany na oglądanie telewizji. Ilość czasu spędzanego przez dzieci na oglądaniu programów telewizyjnych zależy od wielu czynników. Najwięcej czasu dziecko spędza przy telewizorach pomiędzy piątym a szóstym rokiem życia, przeciętna ilość czasu wynosi wtedy cztery godziny dziennie (Witty, 1951a: Brown, 1954). Gdy dziecko już chodzi do szkoły, czas ten zmniejsza się przeciętnie do 2-3 godzin dziennie, a w dniach wolnych od zajęć szkolnych jest dłuższy. W miarę jak dzieci pod- rastają i pozwala się im siedzieć do późna w nocy, ilość czasu spędzanego na oglądaniu telewizji do dwunastego roku życia lekko wzrasta, a następnie opada (Witty, 1951, 1955: Seagoe, 1952a: Battin, 1953). Dzieci, których rodzice mają własny aparat, korzystają o wiele więcej z telewizji niż te dzieci, które są tylko zapraszane na telewizję przez przyjaciół lub sąsiadów (Maccoby, 1951: Witty, 1952, 1955: Battin, 1953: Wells i Lynch, 1954). W zimie dzieci poświęcają na telewizję więcej czasu niż w lecie (Fogler, 1953: Witty, 1955).

Ilość czasu spędzanego na oglądaniu programów telewizyjnych zależy również od tego, jak dawno rodzina posiada własny aparat. W pierwszych 6 miesiącach telewizor jest dla dziecka jakby „nową zabawką” i zabiera najwięcej czasu przeznaczonego na zabawę. Potem sprzykrzy się dziecku i znudzi, staje się obojętny i zabiera stosunkowo mniej czasu (Witty, 1951: Fogler, 1952: Wells i Lynch, 1954). Zwykle jednak, gdy telewizor przestaje być nowością, dzieci oglądają już tylko specjalny program (Battin, 1953). Badania wykazały, że dzieci klasy szóstej w soboty i niedziele spędzały prawie jedną trzecią czasu przed ekranem telewizorów, w pozostałe dnie tygodnia poświęcały na tę rozrywkę przeciętnie dwie godziny dziennie {New York Times, 1954b). Dzieci oglądają telewizję przeważnie w godzinach późnego popołudnia i po kolacji, chociaż wiele z nich ogląda ją przed pójściem do szkoły i w czasie obiadu lub po obiedzie (Weathers, 1954).

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>