Świadomość rasowa wśród dzieci

Uprzedzenie do pewnych grup rasowych wywiera ważny wpływ na rozwój pojęć dziecka o jednostkach należących do tych grup. We wczesnych latach przedszkolnych dziecko umie odróżnić jednostki różnych ras na podstawie koloru skóry, włosów i innych cech fizycznych (Clark i Clark, 1939, 1940, 1950: Horowitz, 1939: Alport i Kramer, 1946: Koch, 1946: Radke i inni, 1949: Ammons, 1950: Radke i Trager, 1950: Goodman, 1952: Landreth i Johnson, 1953). Stopień różnicy pomiędzy wyglądem zewnętrznym dziecka a wyglądem osób należących do innych grup wpływa na wiek, w którym dziecko jest świadome tej różnicy. Na przykład ciemna pigmentacja skóry u Murzyna sprawia, że dziecko białe wcześniej jest świadome różnicy rasowej między sobą a Murzynem niż przedstawicielem innej rasy, którego kolor skóry jest jaśniejszy (Goodman, 1951). Dzieci mieszanych ras wschodnich nie można zidentyfikować tak prędko, jak dzieci jednej specyficznej grupy orientalnej (Springer, 1950). Dzieci grup mniejszościowych są wcześniej uczulone na różnice rasowe niż dzieci należące do grup większościowych (Goodman, 1951).

Świadomość rasowa wzrasta z poznawaniem zagadnień społecznych. Dziecko zdobywa od rodziców, od towarzyszy zabaw i innych osób, z którymi obcuje, rozmaite wiadomości o ludziach różnych ras. Osoby, od których dziecko czerpie te wiadomości, w zależności od ich walorów kulturalnych, mogą być życzliwie lub nieżyczliwie nastawione do osób innych ras. W rezultacie tych przeżyć dziecko rozwija stereotypy różnic grup rasowych i te stają się częścią jego pojęć o poszczególnych osobach tych grup (Meltzer, 1941: Radke i Sutherland, 1949: Radke i inni, 1949: Zeligs, 1950, 1950d: Goodman, 1951: Landreth i Johnson, 1953). Na przykład pojęcie dziecka o Norwegach obejmuje takie wiadomości: Norwegowie są dobrymi rybakami i żeglarzami, ich przodkowie byli Wikingami, są oni silni i dzielni, robią ładne zabawki i rzeźby w drzewie, są dobrymi tancerzami, jeżdżą na nartach i cieszą się zorzą polarną (Zeligs, 1952).

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>