Świadomość rasowa wśród dzieci – kontynuacja

Pojęcia dziecka o rasach obejmują nie tylko wiadomości o wyglądzie ludzi różnych ras, lecz także wiadomości o tym, czym się trudnią, jak się ubierają, jak mieszkają jakie mają uzdolnienia i cechy osobowości. W miarę jak dziecko rośnie, te pojęcia coraz ściślej wiążą się z pojęciami o rasach (Radke i Trager, 1950). Na przykład dziecko amerykańskie ma takie pojęcie o Szkocie, że jest on wesoły, oszczędny, dobrze gra na kobzie i że był dzielny w dawnych czasach (Zeligs, 1952), W zabawie lalkami dzieci białe wyznaczały Murzynom role społecznie niższe, lalkom-Murzynkom dawały gorsze domy, a lalkom białym dobre: kiedy opisywały zajęcia lalek-Murzynek, wymieniały prace, a rozrywki wyznaczały przede wszystkim lalkom białym (Radke i Trager, 1950).

Pojęcia dziecka o rasie mają wyraźny wpływ na jego zachowanie się w sytuacjach społecznych. W stosunku do osób pewnych grup będzie ono wrogie, podczas gdy w stosunku do innych będzie przyjacielskie. Z zasady dzieci wolą osoby należące do tej samej rasy niż osoby należące do innych grup rasowych. Ponadto w ocenie jednostek należących do innych ras dziecko, w miarę rozwoju, pozostaje coraz bar- dziej pod wpływem stereotypów pojęciowych, jakie ma o różnych grupach rasowych. Poszczególne osoby, należące do właściwej grupy, ocenia w terminach stereotypowych, których się nauczyło poprzez doświadczenia i kontakty społeczne w odniesieniu do danej grupy (Radke i Sutherland, 1943: Ammons, 1950: Radke i Trager, 1950: Springer, 1950). W ostatnich latach rozwinęła się dążność do’ większego zainteresowania się i właściwej oceny wszystkich ludzi. Zmniejszyło to błędne i groteskowe wyobrażenia o ludziach należących do różnych ras, a to z kolei dodatnio wpłynęło na zachowanie się dzieci wobec jednostek pochodzących z tych grup (Zeligs, 1948).

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>