Sposoby rozwoju dzieci

Trudno powiedzieć, czy dzieci, zwłaszcza małe, zdobywają więcej wiadomości poprzez wrażenie ogólne czy poprzez analityczne poznawanie sytuacji. Obserwacje dzieci wykazują, że dostrzegają one przedmiot niezależnie od jego położenia, tzn. dostrzegają go na obrazku książki, bez względu na to, czy oglądają książkę ułożoną bokiem czy do góry nogami. Mogłoby to nasuwać przypuszczenie, że więcej treści spostrzegają poprzez ogólne ujmowanie przedmiotu lub sytuacji niż poprzez analizę (Newhall, 1937). Dziewczynki, przez cały okres dzieciństwa, wykazują skłonność do całościowego ujmowania przedmiotów, podczas gdy chłopcy mają tendencję do analizowania (Rosę i Stavrianos, 1943).

Sposoby rozwoju. W pierwszych latach życia poznawanie znaczeń szybko się rozwija. Najpierw małe dziecko poznaje znaczenie przedmiotów z bezpośredniego swego otoczenia poprzez badanie sensoryczne (Russell, 1953). Patrzy, słucha, wącha, smakuje i każdej rzeczy dotyka. W rezultacie poznaje znaczenie, które, połączone ze znaczeniami poznanych poprzednio przedmiotów, sprawia, że przedmioty dawniej dziwne, obce i tajemnicze stają się znane. Im częściej dziecko pewien przedmiot obserwuje, z krótkimi przerwami pomiędzy jedną obserwacją a drugą, tym prędzej i dokładniej pozna jego znaczenie. Małe dziecko szybciej na przykład poznaje matkę niż babcię, ponieważ matkę częściej widzi.

Kiedy dziecko osiągnie taki stopień koordynacji ruchowej, że zdolne jest chwytać przedmioty, uzupełnia informacje, zdobyte poprzednio tyl- ko poprzez badania sensoryczne, manipulowaniem moto- rycznym (Russell, 1953). Dziecko jest badaczem, a jego ciekawość przybiera różne formy (Jersild, 1954). Przez dotykanie i manipulowanie przedmiotami poznaje ono takie cechy, jak gładkość, miękkość lub ciepłotę, których nie można poznać przez samo tylko oglądanie przedmiotu. Dorośli, którzy nie pozwalają dziecku dotykać i ruszać przedmiotów, pozbawiają je jednego z najbardziej wartościowych źródeł poznania.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>