Sposoby rozwoju dzieci – ciąg dalszy

Brak dobrze rozwiniętej kontroli ruchowej może prowadzić do niszczenia poznawanych przedmiotów, lecz to niszczenie jest zwykle raczej przypadkowe niż zamierzone. Dziecko, które bada przedmioty przy pomocy osoby dorosłej, nie niszczy ich i odkrywa wiele takich znaczeń danego przedmiotu, których nie odkryłoby samo. Bez takiego badania pojęcia dziecka byłyby uboższe w treść (Gesell i lig, 1949).

Gdy tylko dziecko osiąga ten wiek, w którym umie już tworzyć zdania, zaczyna pytać o przedmioty, które wzbudzają jego ciekawość. „Wiek pytań” zaczyna się około trzeciego roku życia i osiąga swój punkt szczytowy w czasie, gdy dziecko wstępuje do szkoły, w przybliżeniu około szóstego roku życia. To, jak ważną rolę odgrywa zadawanie pytań przez dziecko w rozwoju jego rozumienia, zależy w dużym stopniu od rezultatu, z jakim zaspokaja tą drogą swoją ciekawość. Niewątpliwie będzie ono w dalszym ciągu, również jak człowiek dorosły, stosowało tę metodę zdobywania informacji, lecz pożytek tej metody zależy od tego, z jakim rezultatem zaspokajała jego ciekawość w latach wczesnego dzieciństwa.

Małe dziecko przede wszystkim zadaje pytania, gdy kieruje się naturalną ciekawością, a także wtedy, gdy chce skontrolować lub uzupełnić informacje zdobyte własnym doświadczeniem. Często dziecko nie jest zadowolone z tego, co odkryło poprzez własne eksperymentowanie, i próbuje to uzupełnić, zadając pytania tym, co do których jest przekonane, że są lepiej od niego w tych sprawach poinformowani. Nieraz dziecko zadaje pytanie nie dlatego, że chce się czegoś nowego dowiedzieć, lecz pragnie przyciągnąć i zatrzymać na sobie uwagę innych osób. W takich przypadkach dziecko nie interesuje się otrzymaną odpowiedzią i często zadaje to samo pytanie kilka razy. Dziewczynki zadają więcej pytań niż chłopcy: dzieci z bogatszych grup społeczno-ekonomicznych więcej niż dzieci ze sfer biedniejszych: jedynacy więcej niż dzieci, które mają rodzeństwo (McCarthy, 1930: Davis, 1932: Smith, 1933a: Fisher, 1934: Russell, 1953: Jersild, 1954).

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>