Snobizm

W późniejszych latach dziecięctwa dzieci nie tylko lepiej rozumieją zachowanie się, motywy działania i uczucia innych, lecz zaczynają uświadamiać sobie różnice klasowe, pozycję społeczno-ekonomiczną i znaczenie tych czynników dla uznania społecznego (Stendler, 1949: Hollingshead, 1949: Centers, 1950). Ma to częściowo znaczenie dla rozwoju zdolności przewidywania i oceny społecznej, pojawiających się w tym wieku. Zaznacza się również wzrost dobrego samopoczucia albo odkrywania samego siebie. Dziecko najpierw uczy się rozumieć zachowanie się innych, a potem dopiero zdolne jest widzieć siebie tak, jak inni je widzą. Jednak dla skutecznego przystosowania się społecznego, wnikanie w siebie jest tak samo ważne, jak wnikliwość społeczna (Rogers, 1948: Jersild, 1951, 1952, 1954: Ausubel i inni, 1952: Dymond i inni, 1952: Tarwater, 1953: Taft, 1955).

Snobizm. Społeczna dyskryminacja i snobizm są to formy niespołecz- nego zachowania się, które pojawiają się w ciągu późniejszego dzieciństwa. U członków grupy zabawowej wcześnie rozwija się taki pogląd, że członkowie grupy są sobie równi, podczas gdy każdy, kto nie jest członkiem grupy, jest niższy w porównaniu z jej członkami. Ten rodzaj snobizmu, opierający się na kryterium, że ktoś należy albo nie należy do grupy, jest początkowym stadium snobizmu młodzieńczego, który opiera się na majątku, pozycji społecznej i innych kryteriach, char a ktery stycznych dla snobizmu dorosłych.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>