Słownictwo komiksów

Najczęściej wychowawcy i rodzice wysuwają przeciw komiksom taki argument, że uczą one dzieci wielu słów niepożądanych. Aby zbadać, ile spośród ulubionych przez dzieci określeń gwarowych pochodzi z komiksów, Hill (1943) zanalizował 16 komiksów, które pewna grupa dzieci oceniła jako najbardziej popularne. W komiksach tych określenia gwarowe stanowiły tylko 1% spośród wszystkich wyrazów. Istnieje jednak u dzieci lekka tendencja do wyróżniania komiksów, które zawierają przekręcenia i określenia gwarowe.

R. L. Thorndike (1941), analizując słownictwo czterech komiksów w wydaniu książkowym (Superman, Batman, Action, Cómics i Detective Comics), stwierdził, że większość użytych słów stanowiły określenia poprawnej angielszczyzny. Dwanaście procent słów to określenia gwary „respektowanej” (brainstorn, buddy, adiós) i dziesięć procent to określenia gwary wulgarnej (awk, betcha, conk). Thorndike podaje ponadto, że większość poprawnych określeń, jeśli chodzi o ich stopień trudności, była dostosowana do poziomu dziecka z wyższej klasy’ szkoły podstawowej lub niższej szkoły średniej.

Ocena komiksów. Nie ma wątpliwości, że szeroko rozpowszechniona popularność komiksów gwarantuje, iż będą one ważną częścią lektury dziecka pezez wiele następnych lat. Gdy dziecko chodzi do szkoły i styka się z innymi dziećmi, trudno jest uniemożliwić mu czytanie komiksów. Jak każda rzecz, komiksy mają dobre i złe strony.

Większość osób, zainteresowanych wpływem lektury komiksów na dzieci, podkreśla szkodliwy wpływ nie tyle prasowych kolumn z komiksami, ile komiksów książkowych. Podkreślają one nie tyle niepożądane właściwości kulturalne komiksów, ile głównie niebezpieczeństwo ich wpływu na charakter dziecka i na jego zdrowie psychiczne. Jednak twierdzą, że istnieją odpowiednie komiksy, rysowane specjalnie dla dzieci, nie wywierające żadnego ujemnego wpływu na dzieci. Są to komiksy o zwierzętach, dzieciach, rodzinach itp. Koncentrują zaś swoją krytykę na komiksach, które przedstawiają przygody, grozę i sprawy seksualne. Mężczyźni mniej niż kobiety krytykują czytanie komiksów przez dzieci: młodzi rodzice krytykują mniej niż rodzice starsi: dorośli czytelnicy komiksów mniej się niepokoją o szkodliwy wpływ komiksów niż dorośli, którzy komiksów nie czytają (Zorbaugh, 1949).

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>