Rysowanie

Od szóstego roku życia dziecko w rysunkach przedmiotów uwzględnia już także i tło (Bell, 1952). Różnice w rysunkach poszczególnych dzieci nie występują, jeśli chodzi o kolejne stadia, o uzupełnianie rysunków niekompletnych lub o rysowanie całego przedmiotu. Na przykład dając dziecku do uzupełnienia nie ukończony rysunek postaci człowieka, można przyspieszyć sam proces rysowania, nie mając jednak wpływu na zmianę porządku, w jakim dziecko rysuje poszczególne części postaci. Gdy dziecko rysuje głowę, najpierw umieszcza oczy. Także w rysunku, który ma być uzupełniony, dziecko najpierw rysuje oczy, chociaż brak rąk i nóg narzuca inną kolejność (Ames, 1945).

Stadia rozwojowe zaobserwowano również w rysowaniu form prostszych, jak kola, kwadraty i trójkąty. Zauważone zmiany w porządku, kierunku i orientacji linii przedstawiają się następująco:

Linia pozioma. Ciągnie się od prawego marginesu poprzez całą kartkę w pobliże lewego. Stopniowo linia wydłuża się. Linia pionowa. Opada stopniowo w dół kartki i powraca do wysokości jednej czwartej od góry. Stopniowo linia się przedłuża.

Koło. Początkowo rysowane jest ruchem przeciwnym kierunkowi wskazówki zegara, potem zgodnie z ruchem wskazówki zegara i następnie znowu ruchem przeciwnym. W latach najwcześniejszych rysowanie koła zaczyna się od góry, później od dołu, a jeszcze później znowu od góry.

Kwadrat, Od czterach oddzielnych linii, które przecinają się na narożnikach, przechodzi do figury o czterech narożnikach, wykonanej za pomocą jednej linii. Kolejność rysowania czterech ścian kwadratu jest bardzo różna, lecz po ukończeniu 4’/J roku życia i później wiele dzieci rysuje linię ciągłą, zaczynając od rysowania boku lewego z góry do dołu i kontynuuje rysowanie w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówki zegara (Geselli i Ames, 1946),

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>