Rozwój pojęć społecznych wśród dzieci

Jeśli nauczyciel wyróżnia pewnych uczniów, to inne dzieci przeceniają sytuacją w grupie dzieci łubianych i obniżają ocenę popularności uczniów mniej łubianych (Gronlund, 1950, 1950a). Pojęcia dziecka o osobach różnych ras są wyraźnie zależne nie tylko od postawy rodziców, lecz również od ich metod wychowawczych stosowanych wobec dziecka (Harris i inni, 1950). Pojęcia społeczne dzieci mogą być modyfikowane i zmieniane w drodze dyskusji i poznawania przyczyn zachowania się ludzi. Zmiana pojęć wpływa na ich stosunek do ludzi i sytuacji społecznych, co zostało już omówione (Stiles, 1950). Widoczne jest więc, że pojęcia społeczne dziecka obejmują elementy uwarunkowane społecznie, które ulegają zmianie, gdy nowe wartości podstawia się w zamian za wartości stare.

Rozwój pojęć społecznych. Na pojęcia społeczne dziecka wywierają wpływ jego doświadczenia wynikające z kontaktów z poszczególnymi ludźmi oraz przeżywanie różnych sytuacji, jak również uświadamianie sobie przez dziecko kulturalnych wartości ludzi, z którymi obcuje. W miarę przybywania lat dzieci spostrzegają u ludzi nie tylko różnice w wyglądzie, lecz również w czynach, i do tego, co spostrzegają, mają swój uczuciowy stosunek. To determinuje sposób ustosunkowania s:ę do innych (Harris, 1946). Dzieci umieją teraz lepiej, niż gdy dorosną, ocenić wartość społeczną postępowania oraz to, co dorośli pochwalają, a czego nie. Dziewczynki są pod tym względem bardziej spostrzegawcze niż chłopcy (Witryol, 1950). Dzieci są zdolne ocenić zarówno dorosłych, jak i swoich rówieśników bardziej dokładnie niż mogły to zrobić, gdy były młodsze, oraz potrafią wytworzyć sobie bardziej właściwe o nich pojęcia za pomocą określeń o zachowaniu się uznawanym społecznie (Amatora, 1952: Ausubel i inni, 1952). Nawet w obrębie rodziny rozwijają one właściwe pojęcia o roli, jaką odgrywa w niej matka, ojciec i inni członkowie rodziny (Hartley i Krugman, 1948).

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>