Rola inteligencji w zabawie dziecka

Zabawy dzieci starszych o wysokiej i niskiej inteligencji różnią się między sobą i różnice te stają się z wiekiem bardziej widoczne. W porównaniu z dziećmi mniej inteligentnymi dzieci inteligentne interesują się większą liczbą zabaw i więcej im poświęcają czasu (Lehman i Witty, 1927, 1927a, 1928: Boynton i Ford, 1933). Dzieci inteligentne są bardziej samotne i mniej w zabawach uspołecznione, spędzają więcej czasu na czytaniu i rzadziej niż dzieci o przeciętnej inteligencji biorą udział w zabawach, wymagających wysiłku fizycznego. Dzieci inteligentne o wiele mniej interesują się grami i sportem niż dzieci przeciętnie inteligentne, więcej natomiast rozrywkami umysłowymi, takimi jak karty, zagadki itp. (Terman, 1925: Lehman i Witty, 1928: Boynton i Ford, 1933). Lubią kolekcjonować i mają więcej swoich ulubionych zajęć niż dzieci mniej inteligentne (Boynton, 1941).

Rola inteligencji w zabawie dziecka daje się szczególnie zauważyć w czytaniu dla przyjemności. Wczesne interesowanie się czytaniem i wczesną umiejętność czytania zaobserwowano u dzieci o wysokim ilorazie inteligencji. W każdym wieku dzieci bardzo inteligentne spędzają więcej czasu na czytaniu niż dzieci o przeciętnej inteligencji i ich zainteresowania czytelnicze mają szerszy zakres. Rodzaj ulubionych przez nich książek różni się od ulubionych książek dziecka przeciętnego. Interesują się one słownikami, atlasami, encyklopediami, lubią książki naukowe, historyczne, biograficzne, podróżnicze, opowiadania ludowe, powieści pouczające, poezje i dramaty. Bajek nie lubią, a opowiadania detektywistyczne wolą od strasznych i tajemniczych przygód. Powieści sentymentalne mniej im się podobają niż dzieciom przeciętnym, powieścią interesują się nawet przed dziesiątym rokiem życia (Terman, 1925: Hollingworth, 1926: Terman i Lima, 1927: Lehman i Witty, 1927: May- bury, 1952).

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>