Przywództwo w późniejszym dziecięctwie – kontynuacja

Przywódcy w ciągu wieku dziecięcego potrzebni są do rozmaitych funkcji, takich jak stanowiska w szkole i klasie, w grupach sportowych i innych, na przykład w harcerstwie. Dane dziecko nie koniecznie musi mieć kwalifikacje potrzebne do kierowania wszystkimi takimi grupami. Ze względu na to już starsze dzieci, podobnie jak młodzież dorastająca i dorośli, przejawiają tendencje do selekcjonowania przywódców dla rozmaitych czynności grupowych (Caldwell i Wellman, 1926: Stogdill, 1948). Nie ma wszakże wątpliwości, że autorytet i doświadczenia zdobyte w toku pełnienia roli przywódcy w czynnościach grupowych jednego rodzaju mogą się przenieść na czynności innego rodzaju, i dziecko, które już było przywódcą, może mieć przewagę nad dzieckiem, które równie dobrze nadaje się na przywódcę, lecz które nigdy przywódcą nie było. Liczne studia, poświęcone charakterystyce przywódców w późniejszym dzieciństwie, wskazały na ich najbardziej doniosłe cechy. Znajdują się oni nieco powyżej przeciętnej wieku chronologicznego, wieku inteligencji i postępów szkolnych. Charakteryzuje ich dobry wygląd, wyjątkowa fizjonomia, stanowiąca przedmiot podziwu grupy, żądza przygód, pragnienie przewodzenia i ambicja, aby być przywódcą, a dalej takie cechy osobowości, jak: zdolność wpływania na innych, uspołecznienie, poczucie odpowiedzialności, pogodne usposobienie, odwaga, uczciwość, rzetelna, wydajna praca, wreszcie przystosowanie społeczne i samoopanowanie. Przywódcy przejawiają ponadprzeciętny poziom umysłowy i przeważnie należą, w porównaniu z resztą członków grupy, do rodzin o nieco wyższej stopie społeczno-ekonomicznej. Są to przeważnie najstarsi, a w każdym razie nie najmłodsi z rodzeństwa. Rzadko jednak zdobywają bardzo duży wpływ i decydującą przewagę nad innymi. Są bardzo czujni na sytuacje społeczne, dlatego też zdolni są docenić życzenia grupy i dostosować do nich swoje własne umiejętności. Wykazują więc doskonałą wnikliwość społeczną, jak również zdolność samoobserwacji (Partridge, 1934: Pigors, 1935: Lippitt, 1941: Alexandria, 1946: Lesswell, 1948: Stogdill, 1948: Brody, 1950: Maas, 1951: Wolman, 1951: Gordon, 1952: Bell i Hall, 1954),

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>