Przyczyny pojęć błędnych

Źródłem największych trudności, wynikających z błędnych pojęć, są stosunki społeczne (Russel, 1953). Dziecko, które źle interpretuje to, co mówią lub robią inni, nie będzie umiało przystosować się do nich we właściwy sposób. Dzieci, które nie spostrzegają dokładnie własnej pozycji w grupie, będą miały większe trudności w społecznym przystosowaniu się, niż gdyby ich błędy ograniczały się do niewłaściwej percepcji pozycji innych. Jednakże dla dobrego społecznego przystosowania się, dziecko powinno znać dokładnie nie tylko własną pozycję w grupie, lecz również pozycję różnych dzieci w obrębie tej grupy (Ausubel i inni, 1952). Chłopcy wykazują większą tendencję do niedoceniania siebie niż dziewczynki. Nie znaczy to bynajmniej, że dziewczynki lepiej przystosowują się niż chłopcy. Tendencja do przeceniania siebie jest u dziewczynek raczej formą kompensacji poczucia niższości w stosunku do chłopców (Tschechtelin, 1945).

Przyczyny pojęć błędnych. Błędy percepcji, wynikające z kojarzenia fałszywych znaczeń z tym, co zostało zaobserwowane, można uważać za jedną z najpoważniejszych przyczyn tworzenia fałszywych pojęć. Przyczyny te przedstawiają się następująco:

Fałszywe wiadomości, wynikające z tego, co dziecku mówiono lub co ono czytało. Gdy rodzice na przykład nie są pewni, jak poprawnie odpowiedzieć na pytanie dziecka, dają mu jakąkolwiek odpowiedź, aby tylko zaspokoić jego ciekawość: mogą dać mu informację, o której są przekonani, że jest poprawna, a która jednak jest pod jakimś względem błędna: osoba pytana, zaabsorbowana innymi sprawami, może źle zrozumieć pytanie dziecka i dać błędną odpowiedź. Wiadomości dziecka mogą być błędne, ponieważ mogą pochodzić ze źródeł niemia- rodajnych lub z książek, które są przestarzałe i podany w nich materiał jest nieaktualny.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>