Przyczyny interesowania sią komiksami

Nie wszystkie dzieci czytają komiksy dla tych samych powodów. Istnieją jednak pewne powody zainteresowania komiksami, które są prawie powszechne u dzieci w tym samym wieku. Wartość komiksów, według Bendera (1944), podobnie jak folkloru w dawnych czasach, polega na tym, że one „..służą jako środek ożywiający dziecięcy świat fantazji i w ten sposób pomagają dzieciom rozwiązać indywidualne i społeczne problemy związane nieodłącznie z ich życiem”. Gdyby komiksy sprowadzić do rzeczywistości, komentuje dalej Bender, „…byłyby groźniejsze i wywoływałyby łąk, ponieważ nie rozwiązują problemu agresji w świecie”.

Treść komiksów i ich postacie odpowiadają często indywidualnym potrzebom dziecka. Dziecko utożsamiając się z tymi postaciami ma wspaniałą okazję rozwiązania wielu swoich uczuciowych i osobistych problemów (Bender i Lourie, 1941). Jak to podkreślił Podolsky (1952), „…komiksy odpowiadają zamiłowaniu dziecka do fantazji i nadnatural- ności. Komiksy są tajemnicze, mówią o przelewie krwi, przestępstwie i zbrodni. Przekraczają fizyczne granice, pomijają sferę intelektu i oddziaływają poważnie na dziedzinę uczuć”.

Nie są to jednak jedyne powody, dla których komiksy podobają się dzieciom. Inną przyczyną jest również to, że są one dla dziecka pewną ucieczką od nudy codziennej rzeczywistości: są łatwe w czytaniu, co jest szczególnie ważne dla dzieci, które mają trudności w czytaniu: są tanie, podniecające, tajemnicze i humorystyczne, zarówno dzięki postaciom, jak i akcji: postacie komiksów czynią to, co dziecko samo chciałoby czynić, posiadają takie cechy charakteru, jak dzielność, siła, piękno i niezawodna zdolność panowania nad trudnościami: komiksy ukazują się często w formie seryjnej i w ten sposób dają czytelnikowi możność wyczekiwania na coś: komiksy reprezentują sztukę łatwą do zrozumienia i barwną: często dają one dobre lekcje moralności (Hill i Trent, 1940: Frank, 1942, 1944: Reynolds, 1942: Strang, 1943: Bakwin, 1953). Na ogół czytelnicy rzadko podają przyczyny braku zainteresowania komiksami. W większości wypadków czytelnicy, którzy wolą książki, uważają, że komiksy są nierealne: obrazki w komiksach nie są takie ładne jak w książkach: komiksy są to „dziecinne bzdurstwa” (Strang, 1943).

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>