Popularność w grupach dziecięcych

Powodzenie. Według powszechnego mniemania, „nic nie przynosi większych korzyści niż powodzenie”. Zazwyczaj ci, którzy cieszą się dużym powodzeniem, wykazują przewagę nad tymi, którzy mają mniejsze, albo którzy nie umieją wywołać wrażenia, że mają takie powodzenie, jak inni. Czynnik ten w dużym stopniu decyduje o tym, kto zdobędzie popularność, a kto nie (Kuhlen i Lee, 1943), Opinia o dziecku i jego pozycja w grupie są zdeterminowane częściowo jego aktualnym zachowaniem się, a częściowo wyobrażeniem, jakie mają o nim inne dzieci, i tym, co sądzą o grupie społecznej, do której ono należy (Morgan, 1946). To znaczy, że opinię, jaką dziecko raz zdobyło na podstawie tego, co inni o nim sądzą, trudno jest zmienić. Dziecko uznane przez grupę pozostaje uznane, a dziecko wyobcowane pozostaje wyrzutkiem grupy. Nawet wtedy, gdy wyrzutki mają jakieś poparcie, nie zdobywają większej popularności (Singer, 1951). Przy wyborze przyjaciół starsze dzieci częściej niż młodsze biorą pod uwagę opinię o jednostce, jaka istnieje wśród członków grupy (Staker, 1948).

Popularność w grupach dziecięcych skupia się wyraźnie na kilku osobnikach i to przeważnie na tych, którzy stoją na czele grupy. Ci, którzy cieszą się największą popularnością w klasie, są również najbardziej popularni na terenie zabaw (Bonney, 1942a). Chociaż dzieci zdobywają uznanie w grupie nie tylko dzięki swym umiejętnościom zabawy, to jednak, jeśli już uznanie zdobyły, umiejętności te pomagają im do wzmocnienia tego uznania (Northway, 1946). Dziecko pozostające w bliskich stosunkach osobistych z innym dzieckiem, na ogól łatwo zdobywa uznanie innych dzieci. Natomiast dziecko nie mające bliskiego przyjaciela niekoniecznie musi być porzucone przez inne dzieci, lecz na ogół nie wybierają go one jako towarzysza zabaw. Może ono naprawić tę sytuację, zbliżając się do dzieci popularnych i łubianych, jeżeli naturalnie nawiąże z nimi kontakt. Mówiąc w grupie o swoich kontaktach z dziećmi przodującymi, w ten sposób jak się mówi o sławach filmowych, może uchronić się przed izolacją społeczną (Potashin, 1946).

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>