Pojęcia względnej wielkości u dzieci

Pojęcia względnej wielkości zjawiają się po raz pierwszy pomiędzy trzecim a czwartym rokiem życia, kiedy dziecko uświadamia sobie, że musi brać pod uwagę siebie jako przedmiot znajdujący się w przestrzeni pomiędzy innymi przedmiotami. Wtedy potrafi zrozumieć względność położenia przedmiotów (Meyer, 1940). W tym czasie dzieci umieją wybierać spośród przedmiotów ułożonych przed nimi przedmioty największe i najmniejsze, a dzieci pięcioletnie umieją wybierać przedmioty średniej wielkości. Jednakże różnica wymiarów wpływa nieznacznie na reakcję. Jeżeli różnica wielkości jest bardzo mała, percepcja względnej różnicy staje się coraz bardziej niedokładna (Hicks i Stewart, 1930: Thrum, 1935). Dzieci przedszkolne w ocenie wielkości ciała spostrzegają rzeczywiste wielkości ciała rodziców i swego własnego. Na przykład spostrzegają, że ojciec jest większy od matki, że oni sami są mniejsi niż ich rodzice. Dzieci w tym wieku mają tendencję do spostrzegania, że osoby należące do płci odmiennej są większe od osób tej płci, do której sami należą (Katcher i Levin, 1955).

Pomiędzy trzecim a czwartym rokiem życia, kiedy dzieci próbują ocenić względną wielkość różnych figur geometrycznych, pozostają bardziej pod wpływem złudzeń niż wtedy, .gdy były młodsze (Dixon, 1949). Tak długo jak kształt jest ten sam, dzieci nie mają szczególnej trudności w określeniu, która z dwóch jednakowych figur geometrycznych jest większa. Kiedy pokazuje się dziecku figury o różnych kształtach, popełniają więcej błędów w ocenie ich wielkości (Long, 1941). Pojęcia „wielki” i „mały” rozwijają się wcześniej niż pojęcia wielkości „średnich” (Hicks i Stewart, 1930: Thrum, 1935: Welch, 1938, 1939, 1939a 1939b, 1940). Krótko przed dziesiątym rokiem życia dziecko wykazuje tyle samo dokładności w ocenie wielkości „średnich”, jak w ocenie wielkości „dużych” i „małych” (Graham i inni, 1944: Vinacke, 1951). Na podstawie doświadczenia ze standardowymi przedmiotami, znajdującymi się w pewnej odległości, dziecko uczy się, że przedmioty oddalone wydają się mniejsze (Garrison, 1952).

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>