Pojęcia społeczne u dzieci

Pojęcia społeczne lub pojęcia odnoszące się do ludzi i sytuacji społecznych rozwijają się ze społecznych percepcji. Społeczna percepcja to zdolność zrozumienia, na podstawie wyrazów twarzy i zachowania się innych osób, jakie są ich myśli i reakcje emocjonalne. Obejmuje ona zdolność szybkiego i dokładnego oceniania osobowości innych ludzi na podstawie uzyskanych danych. Jeżeli jednostka ma przystosować się społecznie w sposób zadowalający i radzić sobie rozsądnie z ludźmi wszystkich typów, musi ona rozwinąć u siebie społeczną percepcją. Gdy dziecko jest zdolne oceniać innych, umie także dostosować swoje zachowanie się do wzorów społecznie przyjętych. Dziecko uspołecznia się do tego stopnia, że jest mile widzianym członkiem grupy społecznej, do której należy.

Społeczna percepcja jest wynikiem obserwacji zachowania się, ekspresji emocjonalnych i opinii innych osób. Małe dziecko, kiedy ma jeden miesiąc, odróżnia głos ludzki od innych dźwięków, a kiedy ma dwa miesiące, okazuje w kontaktach z ludźmi zainteresowanie nimi uśmiechając się. W trzecim miesiącu umie odróżniać osoby obce od znajomych, a w szóstym miesiącu wyrazy twarzy wywierają nań wielki wpływ. Dopiero w ósmym miesiącu dziecko reaguje na emocjonalne przejawy w zachowaniu się innych w taki sposób, który wskazuje na to, że rozumie ono ekspresje twarzy. Na widok twarzy rozgniewanej niemowlę się odwraca, natomiast na widok uśmiechniętej zbliża się do osoby uśmiechającej się, zaczepia ją, wyciąga do niej ręce lub podaje jej zabawki (Hetzer i Tudor-Hart, 1927: Biihler i Hetzer,. 1928: K. Biihler, 1930: Spitz, 1946),

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>