Pojęcia społeczne u dzieci – ciąg dalszy

W miarę rozwoju dziecka jego pojęcia społeczne obejmują nie tylko zrozumienie uczuć i wzruszeń innych osób, jakie wyrażają oni reakcjami zewnętrznymi (Gates, 1923: Kellogg i Eagleson, 1931: Bruner i Ta- giuri, 1954), lecz obejmują również zrozumienie ich znaczenia (Gesell i Thompson, 1934: Gesell i lig, 1949). Prócz tego dziecko interpretuje zachowanie się innych opierając się na „podstawach swojego procesu percepcyjno-poznawczego” (Golein, 1954). Percepcje społeczne dziec- . ka są więc zabarwione jego doświadczeniami: tym, co słyszało, jak mówili inni, co obserwowało w ich zachowaniu się, a także presją społeczną grupy. Jak zwrócił uwagę MacLeod {1951), „…nie zawsze spostrzegamy przedmioty takimi, jakimi są rzeczywiście… Spostrzegamy je takimi, jakimi chcielibyśmy, żeby były, jak spodziewamy się, że są, lub określamy je pozostając pod wpływem nieświadomych własnych skłonności… a te są w dużej mierze zdeterminowane społecznie”.

Dziecko na przykład ocenia jednostki innej rasy nie na podstawie tego, co samo u tych osób obserwuje, lecz na podstawie wypowiedzi dorosłych i ich zachowania się wobec jednostek innej rasy. Jego pojęcia społeczne pozostają więc pod wpływem oceny dorosłych (Radke i inni, 1949). Kiedy dzieci murzyńskie i białe proszono, aby powiedziały, jaki będzie stosunek nauczycieli do dzieci murzyńskich, przekonano się, że dzieci murzyńskie bardziej niż dzieci białe spodziewały się, iż stosunek ten będzie krzywdzący, co wskazuje na rozpatrywanie spraw z osobistego punktu widzenia. Dzieci z biedniejszych grup społeczno-ekonomicznych częściej niż dzieci grup zamożniejszych patrzą’ na wszystko z osobistego punktu widzenia (Ames, 1952).

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>