Pojęcia pieniądza u dzieci

Pieniądze nabierają znaczenia dla dziecka tylko wtedy, gdy ono ma możność ich użycia. Dopóki dziecko nie doświadczy, jak można użyć pieniędzy, dopóty jego pojęcie o nich będzie niewyraźne i nieokreślone. Dziecko umie identyfikować różne monety znajdujące się w użyciu, lecz nazwy przywiązane do tych monet są dla niego prawie bez znaczenia, ponieważ nie zna ich wartości lub nie wie, co można za nie kupić. W naszych warunkach kulturalnych dzieci nie mają raczej okazji do posługiwania się pieniędzmi, a nawet chroni się je przed tym dopóty, dopóki nie osiągną wieku szkolnego: wobec tego rozwój pojęć pieniądza w latach przedszkolnych jest powolny i znacznie go wyprzeda rozwój wielu pojęć innego rodzaju.

W piątym roku życia dziecko umie tylko nazwać pensy. W rok później potrafi nazwać pensy, nikle, dajmy, a niektóre dzieci wiedzą, ile pensów ma jeden nikiel lub dajm. Dziecko siedmioletnie wie, co to jest ćwiartka i wiele dzieci umie powiedzieć, ile jedna ćwiartka ma pensów (lig i Ames, 1951). W tym czasie dziecico może poprosić w sklepie, aby mu pieniądz rozmieniono. Dziecko mające 8V2 roku umie dobrać z różnych monet równoważną sumę nawet wtedy, gdy zestawienie pieniędzy jest bardzo skomplikowane (Schuessler i Strauss, 1950). Małe dzieci nie zdają sobie sprawy z tego, że pieniądze wiążą się z kupowaniem. W piątym roku życia, chociaż zaczynają rozumieć, że pieniądze mają coś wspólnego z kupowaniem, jednak nie rozumieją, że kupowanie różnych przedmiotów jest zależne od użycia właściwych monet. Zgodnie z ich pojęciami, za jeden nikiel można kupić sztabkę lukru. W wieku 6V2 roku dziecko zdaje sobie sprawę, że za nikiel można więcej kupić niż za pensa, lecz mniej niż za dajm. Zdaje sobie ono również sprawę w tym czasie, że za pieniądze można opłacić usługi lub nabyć przedmioty i że czasem przy kupnie dokonuje się wymiany pieniędzy. Dziecko w siódmym roku życia na ogół wie dokładnie, jaką wartość ma poszczególna moneta w porównaniu z każdą inną (Strauss i Schuessler, 1951: Strauss, 1952).

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>