Pojęcia o sobie wśród dzieci cz. III

Dzieci, proszone o ocenienie siebie testem reputacji, uwydatniają cechy korzystne oraz korelujące z popularnością u danej płci, tak jak uprzejmość i uległość u dziewczynek, a odwaga i wysportowanie u chłopców. Jednak w miarę przybywania lat dziecko mniej korzystnie ocenia siebie, a bardziej korzystnie innych, co dowodzi, że wychowanie społeczne wywarło swój wpływ (Hurlock, 1927a: Tuddenham, 1952). W każdym wieku dziecko umie lepiej ocenić stopień akceptacji, jaką uzyskali inni, niż swoją własną akceptację społeczną {Ausubel i inni, 1952). Ze sposobu traktowania go przez innych dziecko umie powiedzieć, jakie oni mają o nim wyobrażenie, a to z kolei oddziaływa na jego pojęcie o sobie. Ma ono tendencję do wyolbrzymiania złych przymiotów, z których posiadania zdaje sobie sprawę, a to prowadzi u niego do przekonania, że nie potrafi dobrze wykonać tego, czego się od niego wymaga, co przejawia się w nieśmiałości i zakłopotaniu. Dokładna percepcja swojej sytuacji następuje dopiero w klasie jedenastej lub dwunastej {Ausubel, 1952).

Dziecko dochodzi do odkrycia siebie poprzez stopniowe porównywanie swojego ciała z ciałem innych ludzi (Piaget, 1932). Prowadzi to do świadomości różnic płciowych (Horowitz, 1943). Interesują one bardzo małe dzieci, co stwierdzono na podstawie rodzajów stawianych przez nie pytań (Hattendorf, 1932). Dzieci we wczesnym wieku nie tylko są świadome fizycznych różnic płciowych, lecz zauważają również różnice w sposobach wydalania moczu (Conn, 1940). W większości wypadków przyjmują poznanie różnic płciowych bez wstrząsu. Jedynie wtedy dzieci są zakłopotane, gdy postawa dorosłych w odniesieniu do tych spraw jest niechętna lub jeśli słowa, jakimi je określają, wywołują wstyd lub zaambarasowanie (Conn, 1939).

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>