POJĘCIA DZIECI CZ. II

Pojęcia nie zawsze są świadome ani nie zawsze dadzą się ująć w słowa (Munn, 1955). Pojęcia dziecka mają różny stopień doskonałości, a ponieważ dziecko ma ograniczone słownictwo, nie zawsze dostatecznie je formułuje, często więc są dla dorosłego niezrozumiałe. Ponadto wiele pojęć dziecka tak różni się od pojęć człowieka dorosłego, że człowiek dorosły jest skłonny w ogóle nie zwracać na nie uwagi. W rezultacie jest niemożliwe, aby dorosły znał pojęcia dzieci lub mógł je badać w sposób obiektywny.

Znaczenie pojęć. Jednakże znajomość pojęć dziecka jest rzeczą ważną. Pojęcia określają to, co dziecko wie, w co wierzy i w dużym stopniu to, co robi (Russell, 1953). Na przykład pojęcie dziecka o sobie określa jego zachowanie się w stosunku do innych. Podobnie jego pojęcia o innych ludziach, zwłaszcza o osobach innej rasy, religii lub innego środowiska społeczno-ekonomicznego, określają zachowanie się dziecka w stosunku do nich, jego tolerancję lub nietolerancję. Zarówno myślenie dziecka, jak i czyny zależne są od ilości jego pojęć.

Ponieważ dzieci mają mały zasób wiadomości i doświadczenia, nie mogą spostrzegać danego przedmiotu lub sytuacji w ten sam sposób, jak to czyni bardziej doświadczony dorosły, mimo że ich organy zmysłowe są jednakowo dobrze rozwinięte. Podobnie jak dorosły, dzieci interpretują nowe doświadczenia w powiązaniu z dawniej nabytymi wiadomościami. Z początku dzieci spostrzegają rzeczy biorąc pod uwagę tylko ich cechy zewnętrzne. Umieją interpretować tylko to, co im się ukazuje, gdy obserwują. Nie dostrzegają szczegółów, które nie są widoczne na pierwszy rzut oka. Małe dziecko, interpretując obrazki, początkowo określa przedstawione tam formy statyczne, a później czynności. Dopiero dzieci bardziej dojrzale wyjaśniają obrazki za pomocą określeń wyrażających myśli i uczucia (Amen, 1941). W okresie dojrzewania jednostka umie tłumaczyć obrazki używając terminów o znaczeniu abstrakcyjnym. Do tego czasu wyjaśnia obrazki, wymieniając cechy powierzchowne i formy konkretne (Schaffer, 1930).

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>