Pojęcia czasu u dzieci

Percepcja czasu u osób dorosłych nie jest zbyt dokładna, u dzieci jest jeszcze gorsza. Tym tłumaczymy nieposłuszeństwo małych dzieci, kiedy nie udaje się im przyjść do domu o wyznaczonym czasie. Nie potrafią one dokładnie ocenić czasu, kiedy są zainteresowane zabawą, ponieważ wtedy czas mija o wiele szybciej niż im się wydaje. Niepokój dziecka’w czasie wizyty towarzyskiej lub w czasie jazdy pociągiem czy samochodem wskazuje na fakt, że wolno mija czas dziecku, które się nudzi z powodu bezczynności.

Pojęcia czasu nie rozwijają się szybko. Dziecko pięcioletnie ma podstawowe wiadomości o czasie (Bradley, 1947), Pojęcia czasu są abstrakcyjne i obejmują ocenę subiektywną. Dziecko na przykład poznaje cyfry na zegarze lub czas jakiegoś dziennego wydarzenia, ponieważ są one specyficzne, lecz każda rzecz oddalona od codziennych doświadczeń dziecka i umiejscowiona w czasie historycznym, jest dla niego trudna do zrozumienia. Ponadto, ponieważ określenia czasu mają różne znaczenia i nie odnoszą się jedynie do teraźniejszości, więc ich znaczenia bardzo się dziecku mieszają, na przykład określenie „teraz”, „wczoraj”, „jutro” (Bromberg, 1938).

Dziecku trudno jest zrozumieć czas przeszły lub przyszły. Krótki okres czasu lepiej może zrozumieć niż długi okres czasu i trudniej mu pojąć słowo „jutro” niż zrozumieć słowo „wczoraj” (Friedman, 1944). Wiele pojęć czasu, zwłaszcza te pojęcia, które odnoszą się do czasu konwencjonalnego, zależą od rozwoju pojęć liczb. Na przykład dziecko dopóty nie może zrozumieć całkowicie znaczenia słowa „miesiąc”, dopóki nie posiada poprawnego pojęcia liczby 30 lub 31 i ich powiązania z pojęciem 7 dni (Harrison, 1934). Specjalnie trudne dla dzieci jest zrozumienie dat historycznych, słowa „generacja” i porządek chronologicznego (Friedman, 1944).

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>