Pojęcia ciężaru u dzieci

Dokładna ocena ciężaru zależy częściowo od ocen wielkości i częściowo od wiadomości o ciężarach różnych materiałów. Małe dziecko często miesza te pojęcia. Doświadczenie nie nauczyło go jeszcze, że poszczególne materiały mają różne ciężary. Na przykład kłębek bawełny oceniany jest jako cięższy niż klocek drewniany mniejszej wielkości lub ołowiany ciężarek, ponieważ kłębek bawełny jest większych rozmiarów niż dwa pozostałe z wymienionych przedmiotów. Dzieci oceniają przedmioty raczej ze względu na wielkość niż ciężar i na skutek tego zdarzają im się liczne „katastrofy” z zabawkami i sprzętami domowymi. Wynika to z tego, że dziecko nie przystosowuje odpowiednio swych mięśni do manipulowania tymi przedmiotami. Mały przedmiot o wartości artystycznej, wzięty przez zaciekawione dziecko w celu obejrzenia, może mu się wyśliznąć z palców i rozbić, ponieważ dziecko nie spodziewało się, że ten przedmiot jest taki ciężki, i nie przystosowało odpowiednio mięśni do tego, aby bezpiecznie nim manipulować.

Przez kontakt z zabawkami i przedmiotami codziennego użytku dziecko poznaje stopniowo, że pewne rzeczy są ciężkie, podczas gdy inne są lekkie. Uczy się, co ma jeszcze większe znaczenie, że trzeba brać pod uwagę materiał, z którego jest zrobiony przedmiot, a nie oceniać go jedynie ze względu na wielkość. Odkrywa również na podstawie doświadczenia, że jeżeli chce określić właściwie wagę przedmiotu, musi go podnieść, a nie tylko patrzeć na niego. Jeżeli trzyma go palcami lub kładzie na dłoni i następnie porusza ręką w górę i w dół, jak gdyby podnosząc ten przedmiot, ciężar rzeczywisty staje się bardziej widoczny, niż gdyby przedmiot ten trzymało nieruchomo. Tych sposobów pomocniczych dla percepcji ciężaru dziecko uczy się stopniowo i są one zależne w pewnym stopniu od różnorodności jego doświadczeń.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>