Podolsky i jego poglądy

To, jak rodzina spędza wolny czas, zależne jest od posiadania telewizora. Telewizor wpływa na to, że członkowie rodziny częściej przebywają razem, lecz ogranicza ich kontakty ze społeczeństwem (Coffin, 1948: Swanson i Jones, 1951). Mniej oni teraz czytają, rozmawiają i bawią się (Maccoby, 1951), mniej czasu spędzają poza domem, a więcej w domu (Coffin, 1948: Swanson i Jones, 1951). Powiększa się grono ich przyjaciół (Riley i inni, 1949). Więcej gości przychodzi do ich domu, a oni rzadziej odwiedzają innych. Mniej wyjeżdżają na wycieczki, mniej uczęszczają do kina (MacDonagh, 1950). Często rodzice stosują telewizję jako środek na uspokojenie dzieci, wymagając w zamian posłuszeństwa (Maccoby, 1951).

Dla dziecka to, co widzi na ekranie telewizyjnym, jest tak realne, że postawę wywołaną oglądaniem różnych programów przenosi prawdopodobnie na sytuacje realnego życia. Badania wpływu programów telewizyjnych na stosunek do przestrzegania przepisów prawnych wykazały, że dzieci mają tendencję wierzyć, że szeryfowie byli nieuczciwi, że przestępstwo dzisiejsze traktowane jest jako „metoda” postępowania, że można „bić” przestępców, że policja może postępować nieuczciwie w stosunku do przestępców, aby „wystrychnąć ich na dudka”, i że dzisiejsi przestępcy to są „eleganccy panowie”. Większy wpływ programów telewizyjnych na stosunek do przepisów prawnych zaobserwowano u tych dzieci, które pochodzą z biedniejszych warstw społeczno-ekonomicznych niż u tych dzieci, które pochodzą z warstw bogatszych (Scott, 1954).

Podolsky podkreśla (1952), że dzieci, które oglądają programy kryminalne, stają się gruboskórne i niesympatyczne. „Stałe oglądanie brutalności, przestępstw i czynów antyspołecznych wywołuje niewrażliwość, samolubstwo, nawet okrucieństwo – proporcjonalnie do ilości oglądanych programów oraz w zależności od temperamentu dziecka. Niektóre dzieci przestają się oburzać na zniewagi, obelgi i nawet nie reagują na okrucieństwa w stosunku do ludzi starych i bezradnych, w stosunku do kobiet i do innych dzieci. Impulsy altruistyczne wkrótce stają się jałowe i zanikają… Przyzwyczajanie się do grubi ańskich form, braku reakcji na cierpienia innych zaczyna się już w siódmym roku życia i z roku na rok zwiększa się, prowadząc do stale wzrastającej potrzeby przeżywania podniecającej grozy. Zauważono, że na ogól przestępstwa i groza trwają w umysłach przez większość dnia i nocy”.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>