Ograniczenia dziecka – ciąg dalszy

Zdobycie opinii jednostki odosobnionej albo zbędnej prowadzi do utrwalania się tej pozycji, podobnie jak opinia dzieci przodujących w grupie utrwala się i towarzyszy dziecku z klasy do klasy. Jersild stwierdza (1954), że „…ujemna opinia, jaką dziecko zdobyło z tego czy innego powodu w szkole podstawowej, będzie je prześladować w niższych klasach szkoły średniej, gdyż, choćby tam nawet dużo dzieci było nowych, plotki przekazywane z klasy do klasy wzbudzają wątpliwości i podejrzenia przeciw niemu”.

Każde dziecko pragnie oczywiście uznania społecznego, a korzystne ‚ uznanie społeczne wpływa dodatnio na rozwój zdrowego pojęcia o sobie i na rozwój umiejętności społecznych, które umożliwią dziecku skuteczne przystosowanie się w każdej grupie, w której się ono znajdzie: niemniej jednak uznanie społeczne trwające nawet lata nie gwarantuje dobrego przystosowania się dziecka ani nie oznacza koniecznie, że rozwój społeczny w wieku dziecięcym zapewnia właściwe przystosowanie w przyszłości. Jeśli dziecko zdobędzie uznanie rówieśników ze względu na podziw i szacunek, jakie wzbudza, wszystko będzie dobrze. Jeśli jednak cieszy się ono uznaniem dlatego, że chętnie robi to, co mu grupa każe, stara się o to, aby poświęcić swoje wartości osobiste i wzory za chowania-dla zdobycia popularności oraz odgrywa rolę wyznaczoną mu przez grupę, choćby nawet rola ta była sprzeczna z jego własnymi wzorami zachowania się, wtedy cena, jaką dziecko płaci za uznanie, jest zbyt wysoka, a chwilowa satysfakcja, jakiej doznaje z powodu tego uznania, ulegnie przewadze trwałych szkód, jakie z tego powodu poniesie jego osobowość i jego zasady moralne (Wittenberg i Berg, 1952). Uznanie społeczne jest ideałem godnym pożądania przez każde dziecko tylko wtedy, gdy idzie ono w parze z właściwym rozwojem społecznym dziecka i z rozwojem jego osobowości.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>