Ocena wpływu „bandy”

Jednym ze skutków antagonizmu płci w okresie późniejszego dziecięctwa jest wpływ, jaki on wywiera na rozwój umiejętności społecznych takich, jak zdolność przemawiania do ludzi, umiejętność znalezienia się w rozmaitych sytuacjach społecznych, posiadanie dobrych manier i znajomość społecznie poprawnego mówienia i postępowania. Te umiejętności społeczne mają doniosłe znaczenie dla dobrego społecznego przystosowania się nie tylko w dzieciństwie, lecz w ciągu całego życia (Breckenridge i Vincent, 1955). Ponieważ chłopcy lekceważą wszystkie takie umiejętności społeczne i gardzą wszelkimi kontaktami społecznymi, stwarzającymi okazję do uczenia się ich, są oni w porównaniu z dziewczynkami znacznie opóźnieni w tej dziedzinie rozwoju. Stanowisko to potwierdzają opinie nauczycieli i potoczna obserwacja społecznego zachowania się dzieci obojga płci (Bonney, 1944a).

Ocena wpływu „bandy”. Banda odgrywa bardzo doniosłą rolę w uspołecznianiu dziecka (Crane, 1951: Wolman, 1951). Wiek bandy jest okresem głębokich zmian, który dziecko zaczyna jako jednostka, a kończy jako pełnowartościowy członek grupy społecznej. Furfey stwierdził (192fi), że dziecko „…uczy się spraw obywatelskich od swego nauczyciela, a demokracji od swej bandy”. Odnajduje ono samego siebie, ponieważ inni go odnajdują (Murphy i inni, 1937), Dzięki wpływowi grupy dziecko zdobywa umiejętność społecznego zachowania się, której nie mogłoby tak łatwo zdobyć we współżyciu z dorosłymi. W tym okresie budzi się świadomość społeczna, mająca podstawowe znaczenie dla wszelkiego rodzaju społecznego zachowania się. Włączając się w grupy rówieśników i zdobywając w nich oparcie dziecko uwalnia się spod wpływu i zależności dorosłych. Crane podkreślił (1952), że banda likwiduje ograniczenia nakładane na dziecko przez dorosłych. Dziecko ustanawia więc nowy system ograniczeń, uznany przez członków bandy, i ograniczenia te odgrywają ważną rolę w jego uspołecznieniu.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>