Obserwacje zachowania się dziecka

Zanim dziecko nauczy się czytać, poznaje wiele znaczeń oglądając obrazki, słuchając bajek i tego, co mu czytają inni. Nawet najprostsze książki z bajkami pozwalają dziecku poznać nowe znaczenia, a starannie oglądane obrazki ukazują mu szczegóły przedmiotów i osób, których poprzednio nie zauważyło. Ponieważ dzieci tak często oglądają te same książki i słuchają tych samych opowiadań, że mogą dosłownie je powtórzyć, nabywają dzięki temu więcej specyficznego, rzeczowego materiału, niż gdyby ich zainteresowania były bardziej powierzchowne i niedbałe. Wiadomości swoje uzupełniają one w ten sposób, że niezliczoną ilość razy pytają o każdą rzecz, którą widzą lub o której słyszą, a która wzbudza ich ciekawość.

Żeby dostrzec znaczenie, dziecko musi umieć spostrzegać stosunki. Z każdym następnym rokiem nowe przeżycia są wyjaśniane za pomocą przeżyć dawniejszych i dziecko łączy nowe znaczenia z dawnymi, co świadczy o zrozumieniu stosunku, jaki zachodzi pomiędzy nowymi doświadczeniami a tym, czego się już nauczyło poprzednio. Im większe jest podobieństwo między przeżyciami nowymi i starymi, tym więcej dziecko ma okazji do kojarzenia znaczeń, pod warunkiem, że umie już dostrzegać zachodzące stosunki. W rezultacie tego, nowe doświadczenia stają się dla dziecka coraz bardziej interesujące i pobudzają jego ciekawość do dalszych badań.

Obserwacje zachowania się dziecka do pierwszego roku życia wykazują, że tłumaczy ono nowe fakty za pomocą tego, co już poznało. Zdolność ta występuje bardzo wyraźnie od trzeciego roku życia i tłumaczy przejawiający się w tym wieku wyraźny wzrost wiadomości (Piaget, 1930: Deutsche, 1937: Huang, 1943: McAdrew, 1943: McHugh, 1944: Jersild, 1954: Munn, 1955). Dziecko dwuletnie jest zdolne do robienia prostych uogólnień (Welch, 1939). Wraz z wiekiem wzrasta stale zdolność dziecka do łączenia w grupy rzeczy należących znaczeniowo do siebie, do interpretacji i do tworzenia abstrakcyjnych pojęć (Reichard i inni, 1944). Dziecko łatwiej i dokładniej dostrzega stosunki, jeśli oglądany materiał jest dostępny jego doświadczeniom (Oakes, 1947).

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>