Muzyka

Bardzo powszechne u małych dzieci jest wytwarzanie muzyki bądź to uderzaniem w klawisze instrumentu muzycznego, bądź to trąbieniem lub nastawianiem gramofonu czy radia. Dzieci bardzo lubią słuchać, jak gra ktoś inny, lecz o wiele większą radość sprawia im ich własna muzyka, mimo że jest gorszej jakości. Lubią także rytm i taniec, który niewiele u nich różni się od chodzenia w takt muzyki. Ponieważ muzyka we wszystkich formach, jakie są dziecku dostępne, stanowi zarówno przyjemny, jak i zdrowy przejaw ekspresji, jest bardzo popierana przez rodziców, a także przez wychowawców w żłobkach i przedszkolach.

Zauważono, że rozwój zainteresowań muzycznych u dzieci przebiega według pewnej prawidłowości. Dziecko dwuletnie tańczy przy muzyce radia lub gramofonu: w trzecim roku życia dziecko lubi obserwować i słuchać gramofonu, umie rozpoznawać kilka melodii i może mieć swoje melodie ulubione, w rok później umie samo nakręcać gramofon, chętnie próbuje grać na pianinie, umie poprawnie śpiewać piosenki i lubi je inscenizować, umie rozpoznawać proste melodie: w piątym roku życia dziecko może odnaleźć tony na pianinie i nauczyć się grać kilka znanych, prostych melodii, lubi śpiewać lub tańczyć przy muzyce radia lub garmofonu: w szóstym roku dziecko cieszy się swoimi własnymi płytami gramofonowymi: w siódmym dziecko prosi o lekcje gry na fortepianie lub o lekcje tańca i lubi używać różnych instrumentów perkusyjnych: w ósmym roku ćwiczy mniej chętnie, lecz lubi mieć słuchaczy, kiedy gra, lubi grać w duecie i może nawet zmienić passage w utwór muzyczny według własnej inwencji: w dziewiątym roku rzeczywiście stara się dobrze wykonywać ćwiczenia z muzyki, zaczyna się interesować kompozytorami i cieszy się z wykonywania staccato lub legato (Gesell i lig, 1946).

Najczęstszą formą muzycznej ekspresji jest śpiew, ponieważ nie wymaga on ćwiczeń technicznych, tak jak wymaga tego gra na instrumentach muzycznych. Typy piosenek dziecięcych zależą od głównych zainteresowań danego okresu. Podczas pierwszych czterech klas szkoły podstawowej najbardziej popularne są piosenki szkolne. Zainteresowanie piosenką tego typu zaczyna się zmniejszać w klasie czwartej i potem stopniowo zanika. Wraz z wiekiem wzrasta zainteresowanie klasycznymi pieśniami ludowymi i patriotycznymi, zmniejsza się również stopniowo zainteresowanie pieśniami religijnymi i okolicznościowymi, a zwiększa muzyką popularną i taneczną.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>